Kladské pomezí

Hodnocení činnosti destinační společnosti Kladské pomezí

10. 10. 2023

  • Hodnocení činnosti destinační společnosti Kladské pomezí
V prvním pololetí letošního roku proběhlo dotazníkové šetření mezi členy, partnery a jinak spolupracujícími subjekty s organizací Kladské pomezí.

Jednou z podmínek pro získání oficiální národní certifikace v rámci Kategorizace organizací destinačního managementu, která je pro Kladské pomezí již 5 let povinná, je i souhrnná analýza zpětné vazby k naší činnosti. Ta se zjišťuje formou dotazníkového šetření zasílaného nejméně jednomu stu kontaktů.

Téměř 80 % respondentů se shoduje na tom, že cestovní ruch v našem regionu přispívá k oživení kulturního a společenského života. Za druhý pozitivní přínos považují iniciaci ke spolupráci a více příležitostí ke koordinaci aktivit. Naopak za největší nedostatek, který brání většímu využití potenciálu cestovního ruchu, téměř 60 % respondentů považuje nedostatek finančních prostředků na podporu destinačního managementu. Z dalších faktorů, které negativně působí na rozvoj cestovního ruchu, byl zmíněn nedostatek ubytovacích a stravovacích zařízení, ale také nedostatečná dopravní infrastruktura jako jsou příjezdové cesty, parkoviště, cyklostezky a pěší stezky nebo nedostatek spojů veřejné dopravy. Rozkoš U samotné kvality činnosti destinačního managementu byla nejlépe hodnocena spolehlivost a dodržování termínů, informační servis pro partnery, komunikace s partnery, marketingová komunikace a PR či flexibilita.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se výzkumu zúčastnili, za skvělou spolupráci a vzájemnou důvěru. Bez vás bychom tak skvělých výsledků nedosáhli. Kompletní výsledky analýzy najdete zde.