Kladské pomezí

Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?

01. 01. 2020

  • Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?
Přelom každého roku je obdobím, které vybízí ke krátkému zastavení se a ohlédnutím za rokem minulým. Jestli se chcete se v kostce dozvědět, co nejdůležitějšího se odehrálo během roku 2019 v organizaci cestovního ruchu, která působí už 22 let v oblasti Kladské pomezí, tak čtěte dále.

Hned v úvodu je třeba uvést, že Branka, o.p.s. se přejmenovala na Kladské pomezí, o.p.s. Došlo tak ke sjednocení názvu organizace s názvem regionu, ve kterém působí. Během uplynulého roku jsme prošli také velmi náročným procesem, který vedl k získání certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu. Zároveň s tím došlo k novému vymezení území.  uzemi vyrez  Mezi naše pravidelné činnosti mimo provozu a propagace cyklobusů, nabídky pro rodiny s dětmi Toulavý batoh a úpravy lyžařských běžeckých tratí, patří také turistický produkt Festival zážitků. Ten v roce 2019 nabízel osm různých zážitků na každý den, které se opakovaly v týdenních cyklech po celou letní sezonu. Zúčastnilo se ho, dle našich odhadů, téměř 8 tisíc návštěvníků, kteří se tentokráte seznámili s bohatou vojenskou historií. V červenci přijelo díky spolupráci s Královéhradeckým krajem do Kladského pomezí několik polských novinářů a ti navštívili právě také akce Festivalu zážitků. V polských médiích pak následně vyšlo několik článků o našem regionu.  fz dubno  Čapek je název turistického produktu, který představuje místa spjatá s pobytem sourozenců Čapkových v celém Královéhradeckém kraji. Letos v něm přibyla nabídka stravování a ubytování a díky podpoře partnerů se mohlo pokračovat v započaté marketingové kampani. Mimo jiné byl natočen jeden díl televizního pořadu Výleťák právě podle tipů z toho projektu.  josef čapek   V listopadu se rozšířil počet certifikovaných regionálních produktů – Kladské pomezí o další dva. Tuto značku, jejímž nositelem je také naše organizace, získalo už 15 výrobců, kteří garantují svůj původ, výrobu přátelskou k životnímu prostředí, a především svoji jedinečnost.  reg produkty sirupy   Věnujeme se také měření různých indikátorů návštěvnosti a jejich analýze. Z dostupných údajů o počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních z databáze ČSÚ je zřejmé, že počet přenocování se za posledních pět let téměř zdvojnásobil. Návštěvnost našich webových prezentací se zvýšila v minulém roce o 30 % v porovnání s tím předchozím a dosáhla počtu 130 000 návštěv. Toto ovšem není jediným měřítkem úspěchu v rozvoji cestovního ruchu v destinaci. Především se snažíme dbát na to, aby se jednalo o rozvoj, který jev souladu s potřebami místních obyvatel a našich partnerů.

V dalším roce nás čeká společná tvorba strategie destinace Kladské pomezí. Těšit se můžete na nový projekt představující neotřelým způsobem osobnost Boženy Němcové. Nezapomeňte, že v tradičním čase letních prázdnin pro vás opět připravíme řadu zážitků, které budou tentokráte na téma tradice.   Vytvářet pro vás pozitivní zážitky je také to, co je naším hlavním posláním. Vždyť i Karel Čapek tvrdil, že: „Nejdůležitější na světě nejsou věci ale okamžiky.“ Přeji vám tedy do nového roku co nejvíce krásných zážitků.  božena 200  

Děkuji všem našim členům, partnerům, příznivcům, spolupracovníkům a přátelům za jejich přízeň a podporu bez níž by realizace všech našich činností nebyla možná.

 

                Markéta Venclová, prosinec 2019