Kladské pomezí

Kácov zpívá pro kapli sv. Jana Nepomuckého

17. 12. 2020

  • Kácov zpívá pro kapli sv. Jana Nepomuckého
Smíšený pěvecký sbor Kácov se rozhodl podpořit aktivitu jednoho ze svých členů, který se s rodinou a několika sousedy rozhodl zachránit kapli, která nešetrnými změnami majitelů v posledních letech začala postupně chátrat a hrozila jí ztráta bohatého barokního mobiliáře. Tito lidé založili spolek, odkoupili kapli i mobiliář a dle dostupných prostředků se snaží kapli postupně opravovat.

Současná situace příliš nepřeje shánění prostředků na mediálně neznámé projekty, proto se sbor snaží záchranu kaple více medializovat a dostat jej do povědomí místních ale i široké veřejnosti, kteří se mohou zapojit do aktivit zaměřených na záchranu kaple ne jen finančně. kaplička Spolek za záchranu kaple byl založen lidmi, kteří žijí v její blízkosti a uvědomují si její historii a kulturní potenciál. Jedná se o lidi, kteří jsou z velké části v důchodovém věku a pro které je v dnešním světě médií, internetu a byrokracie velmi složité požádat pracující generaci, která disponuje finančními prostředky o podporu. kaplička V současné době je nejdůležitější zajistit střechu budovy – jedná se o investici kolem 200 000 Kč, ale jakákoliv částka bude zodpovědně využita k zlepšení stavu kaple. 

Přispět do sbírky můžete na donio.cz.

Zdroj: donio.cz
Foto: Honza Ježdík, Tomáš Menec