Kladské pomezí

Kladské pomezí aktivně pracuje na obnově cestovního ruchu

13. 11. 2020

  • Kladské pomezí aktivně pracuje na obnově cestovního ruchu
Letošní rok byl zcela odlišný od těch předchozích. Přinesl spoustu změn a výzev, kterým všichni musíme čelit. Jedním z nejvíce zasažených odvětví je bohužel cestovní ruch, který zažívá strmý pád. Obecně prospěšná společnost Kladské pomezí rozhodně nechce jen přihlížet, a proto se snaží vynakládat větší a synergické prostředky na výraznou propagaci našeho regionu.

Velmi si vážíme důvěry našich partnerů a spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu jsme v říjnu provedli dotazníkové šetření mezi ubytovateli, zástupci turistických atraktivit a informačních center našeho regionu, abychom zjistili, jak se jarní omezení provozu promítla do výsledků letošní sezóny a jaké jsou jejich výhledy do budoucna. Z šetření vyplynulo, že většina respondentů má obavy z dopadů druhé vlny, které budou mít zásadní vliv na jejich rozpočty. Dobrou zprávou je, že jedna pětina dotazovaných považuje výsledky letošní sezóny za stejné jako v předchozích letech či dokonce lepší. Výsledky hodnocení dále poukazují na nedostatečnou státní podporu. Jednotlivé subjekty by uvítali i větší podporu místních samospráv a cílený marketing destinačního managementu.

Na základě výsledků šetření nyní připravujeme plány na nejbližší měsíce. Chceme být schopni nabídnout marketingové možnosti pro ty, kteří věří v restart cestovního ruchu a uvědomují si, že investice do cestovního ruchu jsou v této době ještě více potřebné a důležité než kdykoli dříve. Zároveň chceme pomoci i těm, kteří budou nuceni své marketingové výdaje omezit. Akční plán, rozpočet a nabídka služeb Kladského pomezí na rok 2021 bude představena na valné hromadě 8. prosince 2020. Ubytování - zámek NM V současné době také pracujeme na marketingové strategii regionu Kladské pomezí do roku 2025. Je pro nás velkou ctí, že se na její přípravě podílí Nora Dolanská, která má bohaté zkušenosti napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí. V září proběhlo první projednávání dokumentu, další je naplánováno na přelom roku. V prvním pololetí příštího roku bude strategie schválena.

Pro potřeby našich partnerů i široké veřejnosti jsme na našich webových stránkách vytvořili novou kategorii, kde je umístěn přehled aktuálně dostupných státních podpor, kontakt na bezplatnou on-line poradnu i odkaz na oficiální Covid Portál.

Pevně věříme, že společně tuto situaci zvládneme!