Kladské pomezí

Kladské pomezí má dva nové partnery

25. 06. 2022

  • Kladské pomezí má dva nové partnery
Představujeme vám nové členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, kterým se stala společnost Trees, s.r.o. a Sdružení pro Vízmburk, z.s.
Společnost Trees se zaměřuje na realizace a rekonstrukce zahrad a veřejné zeleně, výsadbu vzrostlých stromů, budování koupacích jezer a bio bazénů. V prodejně v Červeném Kostelci nabízí široký zahradnický sortiment, v zahradě pak vyžití pro děti i dospělé. Známá je samozřejmě i zahradní kavárna, která se stala příjemným prostorem pro rozmanité kulturní akce, koncerty, vernisáže, svatby a workshopy. Trees

Sdružení pro Vízmburk je skupina místních nadšenců, kteří se starají o rozkvět a provoz stejnojmenného hradu nedaleko Červeného Kostelce. Bylo založeno v roce 2002 několika studenty archeologie s cílem záchrany archeologických nálezů, které byly dlouhá léta uloženy v nevyhovujících podmínkách.

Mezníkem v činnosti sdružení i v dějinách hradu samotného byl rok 2008, kdy se do činnosti zapojila skupina nadšenců z Havlovic pod vedením Mgr. Jaroslava Balcara. Hned v září 2008 byly na hradě uspořádány Vízmburské slavnosti, které se každoročně opakují. Sdružení pro Vízmburk od té doby uspořádalo bezpočet brigád a kulturních akcí na hradě.  Vízmburk Foto: Tomáš Menec V letech 2012-2014 byla zpracována architektonická studie na zastřešení hradu, jejíž autorem je Ing. Jan Chaloupský. V roce 2013 Sdružení získalo dotaci na zastřešení západního křídla hradu a v roce 2019 dotaci v rámci programu Interreg V-A na projekt Po stopách společné středověké historie, jehož partnerem je polské město Źabkowice Ślaskie. V rámci tohoto projektu byl hrad opraven, zastřešen a zpřístupněn veřejnosti.