Kladské pomezí

Kladské pomezí má nové členy - obec Žďárky a podzemní město Osówku

23. 05. 2016

  • Kladské pomezí má nové členy - obec Žďárky a podzemní město Osówku

Kladské pomezí přijalo dva nové členy

Novými členy Kladského pomezí se stala obec Žďárky a podzemní město Osówka

Destinační společnost pro region Kladské pomezí Branka, o.p.s. přijala do řad svých stávajících členů dva nové členy. Jedním z nich se stala obec Žďárky a druhý polské podzemní město Osówka.

Malebná obec Žďárky

Obe Ždárky se nachází pouhé 4 kilometry od Hronova. Název obce má svůj původ v období, kdy se zde tzv. "žďářilo" - vypalovalo dřevěné uhlí. Významnou kapitolu v životě obce, spojenou s dolováním uhlí, v současnosti připomíná jednak památník se soškou p. Marie a dále v nedávné době rekonstruovaná správní budova, kde je od jara do podzimu otevřena stylová restaurace.

Dnes může obec může nabídnou krásné přírodní scenérie s nenarušeným životním přostředím. Projdete tudy po žluté turistické značce a zastavit se můžete Občerstvení DK (http://www.obcerstvenidk.huu.cz/), v restauraci  Kulturní dům a v Dolech. Cyklisty jistě bude zajímat, že tudy procházejí cyklostezky č. 4152 a 4281.

Více informací o obci naleznete na www.obeczdarky.cz.

Podzemní město Osówka

Druhým členem se stalo podzemní město Osówka. Jedná se o poslední, hlavní, největší a nejrozsáhlejší Hitlerovo sídlo stavěné v Dolním Slezsku, které se nachází přibližně 1 km od obce Kolce v nedalekém Polsku.

Pevnost vznikla na konci roku 1943, kdy Němci zahájili v Sovích horách stavbu objektů Riese. Vznikaly tak pozemní obranné systémy a podzemní chodby. Podzemní město můžete poznat prostřednictvím třech tras. Vybrat si můžete z historické trasy, extrémní trasy nebo expediční trasy Riese. Je zde také trasa uzpůsobena speciálně pro školní zájezdy.

Více informací o podzemním městě naleznete na www.osowka.cz. nebo si pusťte filmovou ukázku http://www.osowka.cz/index.php/galerie/spustit-filmouvou-ukazku.