Kladské pomezí

Kladské pomezí na Náchodských Kuronských slavnostech

12. 09. 2023

  • Kladské pomezí na Náchodských Kuronských slavnostech
Druhou zářijovou sobotu proběhly na náchodském Masarykově náměstí tradiční Náchodské Kuronské slavnosti, na kterých nechybělo ani Kladské pomezí se svým propagačním stánkem.  
Připraven byl pestrý celodenní program pro děti i dospělé. Ve 14 hodin se uskutečnil slavnostní příjezd Petra Birona,  vévody Kuronského a Zaháňského, s jeho družinou. Celou akci zakončil večerní koncert Petra Koláře s kapelou. NKS Ve stánku Kladského pomezí na návštěvníky tentokrát nečekaly pouze poutavé propagační materiály, ale díky spolupráci s Galerií výtvarného umění v Náchodě také prostor k tvoření. Zájemci se zde mohli zapojit do zajímavé smyslové hry, která je zároveň nalákala k návštěvě Galerie Malá ve Španielově pasáži.  NKS Velké poděkování patří městu Náchod za poskytnutí prostoru a organizaci celé akce.