Kladské pomezí

Kladské pomezí – příběh budoucnosti?

17. 08. 2015

  • Kladské pomezí – příběh budoucnosti?

Historie už po mnoho století zanechává v dnešní době stopy, z nichž některých si naše generace váží a snaží se je i nadále zachovávat pro generace budoucí.

A o tom, jak historie ovlivnila vývoj regionu Kladské pomezí a jak je jeho dědictví provázané s cestovním ruchem pojednává připravované sympozium s názvem „Kladské pomezí – příběh budoucnosti?“. Sympozium se bude konat ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují 14. května 2015 od 13 hodin. Sympozium pořádá destinační společnost pro Kladské pomezí Branka, o.p.s. pod záštitou pana Jana Birke, starosty města Náchod a poslance PČR a pana Petra Hable, starosty města Nové město nad Metují, jako závěrečné vyústění projektu „Kladské pomezí – Místo pro náš příběh“ realizovaného od května loňského roku.

Přijměte tedy i Vy naše srdečné pozvání.