Kladské pomezí

Kladské pomezí – Rozkoš cestovat

10. 11. 2023

  • Kladské pomezí – Rozkoš cestovat
Rozkoš cestovat je nový claim turistické oblasti Kladské pomezí, ve kterém je ukryt nejvýraznější krajinný prvek oblasti – vodní nádrž Rozkoš, patřící mezi největší vodní plochy v České republice.

Cílem nové strategie destinační společnosti Kladské pomezí, o.p.s. je snadná lokalizace oblasti a propojení turistických cílů s přírodním zdrojem VODA. Z tohoto záměru vychází také nově připravovaný několikaletý česko-polský projekt. Pokud se podaří získat prostředky z fondů Evropské unie, bude jeho realizace zahájena již počátkem roku 2024. Během následujících tří let by měla být realizována marketingová kampaň s cílem podpořit méně navštěvovaná místa a přinést inovace v oblasti marketingu. Metuje Organizace destinačního managementu realizovala za posledních 10 let své existence celkem 6 projektů podpořených z fondů EU v celkové částce 22 milionů korun. Kromě toho realizuje a propaguje turistické produkty, vytváří prostor pro spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem, je nositelem značky Kladské pomezí – Regionální produkt, koordinuje úpravu lyžařských běžeckých tratí, spolupracuje s informačními centry, Královéhradeckou krajskou centrálou cestovního ruchu, národní agenturou CzechTourism a je členem Sdružení turistických oblastí České republiky. Každoročně také prokazuje splnění přísných kritérií pro udělení národní certifikace organizací destinačního managementu.

Mezi konkrétní výstupy její činnosti patří realizace a marketing turistických produktů Toulavý baťoh, Čapek a Božena. Pravidelně vydává tištěný turistický magazín, provozuje cestovatelský portál, realizuje on-line kampaně pro veřejný sektor, pořádá setkání a konference. V roce 2023 tomu nebylo jinak. Osvědčily se i společné výjezdy do terénu, které napomáhají k prohlubování vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností. Letos se skupiny členů vydaly k polskému partnerovi, kterým je Podzemní město Osówka, a na kole objely celou vodní nádrž Rozkoš. Okolo Rozkoše Organizace dlouhodobě sleduje statistické údaje o návštěvnosti a počtech přenocování. Z dat vyplývá, že se chování návštěvníků po období Covidu začíná měnit. Od roku 2022 mají čísla opět stoupající tendenci a jsou téměř srovnatelná s rokem 2018. Celkový počet přenocování v oblasti se pohybuje okolo 400 tisíc ročně. Z toho lze odhadnout, že turisté přinesou do regionu Kladské pomezí minimálně půl miliardy korun ročně.