Kladské pomezí

Kladské pomezí se stalo členem Sdružení turistických oblastí

29. 09. 2020

  • Kladské pomezí se stalo členem Sdružení turistických oblastí
Turistické destinační managementy z různých oblastí naší republiky spojily své síly a založily Sdružení turistických oblastí České republiky. Členem se stalo také Kladské pomezí, o.p.s.

Sdružení bylo založeno s hlavním cílem stát se jedním z klíčových hráčů na poli udržitelného cestovního ruchu a být významným partnerem pro státní, krajské i další instituce při tvorbě a schvalování strategických dokumentů, ale také během řešení aktuálních problémů cestovního ruchu. Tato platforma by měla umožnit účastnit se zásadních jednání o vývoji cestovního ruchu v naší republice, a tím také zajistit možnost tento proces ovlivnit. Díky spolupráci by měly být podporovány zájmy turistických oblastí a jejich návštěvníků, kteří jsou ve sféře cestovního ruchu naprostou prioritou. 

Mezi další cíle patří vzájemné setkávání, výměna informací a zkušeností, společná komunikace a sdílení informací, uplatňování společných postupů ve vývoji cestovního ruchu a prosazování programových priorit a zájmů. Pevně věříme, že tato nová, nadějná forma spolupráce bude pro naši destinaci velkým přínosem. sto mapa