Kladské pomezí

Kladské pomezí se účastnilo Kolegia cestovního ruchu

15. 12. 2022

  • Kladské pomezí se účastnilo Kolegia cestovního ruchu
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 se zástupci Kladského pomezí zúčastnili historicky prvního Kolegia cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, které pro aktéry z tohoto odvětví uspořádala Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu.

Kolegium Sešli se zde představitelé Královéhradeckého kraje, měst a obcí, destinačních společností, turistických informačních center, hotelů, lázní, muzeí, hradů a zámků i Krkonošského národního parku. Kolegium Na programu bylo několik zajímavých prezentací. Miroslav Rončák z Univerzity Palackého v Olomouci představil Strategii činnosti KHK CCR do roku 2030, ředitel KHK CCR Martin Soukup zhodnotil první rok fungování centrály a seznámil s plány na rok 2023. Vybraní aktéři cestovního ruchu odprezentovali projekty ze svých domovských destinací. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana za oblast cestovního ruchu, informovala o podpoře cestovního ruchu Královéhradeckým krajem. Celou oficiální část zakončil Martin Jiránek z Ministerstva pro místní rozvoj, který představil připravovaný zákon o cestovním ruchu. Kolegium Cílem kolegia, které se konalo přesně rok od založení centrály jako příspěvkové organizace, byla především možnost debaty aktérů cestovního ruchu nad různými tématy.Celý program se odehrával v příjemných prostorech Petrof Gallery v Hradci Králové, a po obědě se zájemci mohli vydat také na exkurzi muzea Petrof nebo přímo do výroby klavírů a pianin. Kolegium