Kladské pomezí

Kladské pomezí se účastnilo setkání Sdružení Turistických oblastí České republiky

09. 03. 2022

  • Kladské pomezí se účastnilo setkání Sdružení Turistických oblastí České republiky
Když se v červnu roku 2020 na Moninci sešli zástupci organizací destinačního managementu, bylo jasné jedno. Spojili je společné problémy a zájmy. To bylo silné pojítko. Nikdo však netušil, že se po dvou letech bude jednat o velmi uznávanou a silnou profesní organizaci. Dnes je STOvka silná, jednotná a stále se rozšiřující o nové členy.

Společné cíle a vize byly definovány na poslední členské schůzi Sdružení Turistických oblastí České republiky, z.s. v Praze. Panovala na nich shoda. Pomalu a systematicky se na nich začalo pracovat a začínají se průběžně plnit. Jedním z cílů je i výměna zkušeností a příkladů dobré praxe včetně vzdělávání pro všechny členy. A tak se po době covidové sešli všichni členové, tentokrát ne jako delegáti členské schůze, ale jako odborníci v cestovním ruchu zastupující své přirozené turistické oblasti. Setkání proběhlo ve dnech 24. – 25. 2. 2022 v Olomouci v Clarion Congress Hotel. STO „Po dlouhé době, kdy byla komunikace mezi členy omezena především na on-line setkávání, všichni osobní účast uvítali a podpořili. Program byl komponován zejména jako diskusní a workshopový, plný zajímavých témat a především hostů, kteří v cestovním ruchu něco znamenají a mohou pomoci rozhodovat o zásadních změnách.“ uvedl předseda STO ČR Mgr. Tomáš Rak, MBA, který spolu s Ing. Bc. Miladou Sokolovou, uvolněnou zastupitelkou Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu a vnější vtahy zahájil dvoudenní program.

První den setkání byl rozdělen na vzdělávací část, ve které se Ing. Petr Janeček , PhD. ze Západočeské univerzity v Plzni věnoval „ Tvorbě strategických dokumentů v destinačním managementu“. Na něj pak navázal Mgr. Ondřej Špaček z KREIA Group prezentací věnovanou „Výchozí startovací pozici pro restart cestovního ruchu v ČR“, což je téma, které s blížící se turistickou sezónou v cestoruchářské společnosti velmi rezonuje. Očekávají se intervence ze strany ministerstev, národní agentury CzechTourism a krajů, které by měly pomoci úspěšně nastartovat tento nejvíce postižený sektor pandemií covid-19. První den byl zakončen neformálním setkáním ve vinném sklípku v centru Olomouce s názvem „Můžu si přisednout?“, kdy k diskusi přijali pozvání hosté z MMR – Ing. Martin Jiránek, za CzechTourism pak Ing. Jan Herget PhD., Veronika Janečková a Katarína Štafenová a Jaromír Polášek za Českou unii cestovního ruchu. STO Vzhledem k tomu, že se sešli opravdoví „srdcaři“, tak i dlouho do noci byl probírán cestovní ruch ze všech možných i nemožných stran. Je patrné, že nám stávající problémy, s kterými každý den v oblastech zápolíme, leží na srdci a chceme za pomoci MMR, CzechTourism a dalších orgánů pracovat a dostat cestovní ruch minimálně tam, kde se nacházel v roce 2019. Tedy před covidovou pandemií.

Druhý den olomouckého jednání byl pak věnován panelové diskusi členů STO s výše uvedenými hosty na více než trefné téma „Jde nám o stejnou věc – v souvislosti s chystaným Zákonem o cestovním ruchu“. Krátce se on-line připojil i Ing. Petr Židlický, předseda AOCR aby všechny přítomné pozdravil a vyjádřil vůli a chuť nastavit intenzivní spolupráci mezi AOCR a STO ČR.

Diskuse byla velmi vítaná a i přes mnohdy různorodé názory řečníků jsme se shodli na tom, že Zákon o cestovním ruchu je více než potřeba. Cesta k jeho vytvoření a následnému schválení bude avšak trnitá. I jeho výsledky budou muset být kompromisem mezi všemi zastoupenými strukturálními platformami v cestovním ruchu. Pro nás jako „STOvku“ je hodně cenné, že poradce ministra pro MMR Ing. Martin Jiránek přislíbil, že s námi do expertních týmů počítá a je na nás, jak bude náš hlas slyšet. Tak se také stalo a STOvka byla necelý týden po našem setkání vyzvána k nominaci svého zástupce do expertního týmu pod MMR. Nominovanými je Předseda Správní rady Mgr. Tomáš Rak, MBA a „duchovní otec STOvky“ Jaroslav Krejčí.

„Jsme připraveni spolupracovat, tvořit, kooperovat na rozvoji cestovního ruchu v přirozených turistických oblastech. Aktuálně chceme být relevantní partnerem pro tvorbu věcného záměru zákona o cestovním ruchu.“ dodal Rak.

Zdroj:  Sdružení Turistických oblastí České republiky, z.s.