Kladské pomezí

Kladské pomezí získalo 1. místo v soutěži Velká cena cestovního ruchu za webové stránky www.kladskepomezi.cz

15. 01. 2016

  • Kladské pomezí získalo 1. místo v soutěži Velká cena cestovního ruchu za webové stránky www.kladskepomezi.cz

V závěru prvního dne mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO & REGIONTOUR 2016 byla na brněnském výstavišti slavnostně předána ocenění v soutěži Velká cena cestovního ruchu. V devátém ročníku prestižní ankety hodnotila odborná porota projekty přihlášené do kategorií Nejlepší jednotná kampaň, Nejlepší turistický produkt, Nejlepší elektronická komunikace a Nejlepší lázeňský a wellness balíček. Široká veřejnost pak rozhodla o vítězích v kategorii Nejlepší cestovní kancelář.

Smyslem soutěže Velká cena cestovního ruchu je každoročně upozornit na výjimečné projekty z různých segmentů turismu a poukázat na atraktivní novinky z oboru. Vyhlašovatelé z vydavatelského domu C.O.T. media a ze společnosti Veletrhy Brno chtějí soutěží přispět ke zkvalitnění nabídky a úrovně služeb v cestovním ruchu České republiky.

Letos se této soutěže účastnila i Branka, o.p.s. a to s novými webovými stránkami www.kladskepomezi.cz, které vytvořila ve spolupráci s inCUBE interactive, s.r.o.. V kategorii Nejlepší elektronická komunikace si za ně odnesla pomyslné zlato! Porotci webové stránky označili jako prezentaci, která vyčnívá v konkurenci a ocenili především jejich intuitivní navigaci, ovládání, moderní prvky, umístění všech potřebných informací pro uživatele na jednom místě a vhodné napojení na sociální sítě.

Se slovy: „Jsem velice potěšena, že mohu gratulovat výherci z mého rodného Královéhradeckého kraje.“: předala cenu náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová zástupci destinační společnosti. Cenu přijel převzít pan Ing. Michal Beseda, MBA, člen správní rady Branky, o.p.s. a místostarosta města Nové Město nad Metují. „Je to pro nás čest, že naše destinační společnost mohla soutěžit s takovými regiony, jako jsou Východní Čechy, Jižní Morava, Jižní Čechy a další. Cenu samozřejmě nevnímáme pouze jako ocenění, ale také jako závazek v rámci udržení kvality webové prezentace do dalších let“: s úsměvem sdělil po předání ceny pan Michal Beseda. Název položky Název položky Název položky