Kladské pomezí

Kladské pomezí získalo certifikát Českého systému kvality služeb

27. 12. 2018

  • Kladské pomezí získalo certifikát Českého systému kvality služeb
Také Branka, o.p.s. obdržela letos vánoční dárek. Po úspěšném školení zaměstnanců získala certifikát Českého systému kvality služeb.
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách.

Hlavní principy systému:

  • Zaměření na očekávání a spokojenost zákazníka.
  • Podpora technických předpokladů kvality služeb cestovního ruchu.
  • Rozvoj měkkých předpokladů kvality a dalších dovedností.
  • Respekt vůči specifickým potřebám zapojených organizací.
  • Zaměření na efektivní komunikaci mezi vedením, zaměstnanci, zákazníky organizace a ostatními stranami, jako např. dodavatele.
  • Rozvoj firemní kultury v organizaci.