Kladské pomezí

Kladské pomezí získalo certifikát Kategorizace organizací destinačního managementu

09. 02. 2022

  • Kladské pomezí získalo certifikát Kategorizace organizací destinačního managementu
Obecně prospěšná společnost Kladské pomezí splnila všechny kvalitativní požadavky Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism pro udělení nového certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu s platností na tři roky. 
Jako nejsilnější stránky organizace, které byly oceněny, patří aktivní online marketing a kvalitně vedené online nástroje, přeshraniční spolupráce a projekty, dlouhodobé produkty cestovního ruchu, aktivity napříč krajem a také důraz na vzdělání vedení destinace. Certifikát Certifikace definuje minimální požadavky na činnost organizace destinačního managementu. Mezi hlavní patří: podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tvorba produktů cestovního ruchu, analýza dat návštěvnosti a vytíženosti ubytování, společný marketing. 

Hlavním cílem kategorizace je zkvalitnění výkon a efektivity činností v oblasti destinačního managementu v České republice.