Kladské pomezí

Královna Jestřebích hor

14. 05. 2021

  • Královna Jestřebích hor

I my tvoříme příběh Kladského pomezí...

Rozhledna Žaltman nedaleko Malých Svatoňovic stojí na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor a láká svými nádhernými výhledy z celkem čtyř plošin. Vznikla v roce 2020 mimo jiné i za pomoci lidí, kteří na výstavbu přispěli a koupili si „svůj schod se svou jmenovkou“.

Žaltman Kdy vznikl nápad postavit v Jestřebích horách rozhlednu?
Snaha vybudovat rozhlednu má svůj původ už ve 20. letech minulého století. Tento záměr plánoval tehdejší odbor Klubu československých turistů v Malých Svatoňovicích. Rozhledna měla být kamenná, 30 metrů vysoká, s turistickou chatou a měla stát na kótě 714 m n. m., na takzvaném Výhledu neboli Belvederu. Základní kámen byl položen v roce 1923. Byl zhotoven dřevěný model rozhledny, zahájeny veřejné sbírky a jednání za účelem získání finančních prostředků na stavbu. Celý projekt se však ukázal být pro obec s devíti stovkami obyvatel příliš ambiciózním. Peníze ze sbírek tak později Klub turistů použil ke zřízení turistické ubytovny, takzvaného penzionu Žaltman v Obecním domě na náměstí v Malých Svatoňovicích. Žaltman Kdy se tedy podařilo rozhlednu postavit?
Výstavbu rozhledny, i když ve skromnější podobě a na jiném místě - nejvyšším bodě Jestřebích hor ve 739 m n. m. na Žaltmanu, se podařilo realizovat až o čtyřicet let později. Na přípravách konstrukce se podíleli dobrovolní brigádníci z TJ Baník Malé Svatoňovice. Samotné zhotovení ocelové příhradové konstrukce bylo v dílně uhelných dolů zahájeno na začátku roku 1966. A díky šikovnosti, cílevědomosti a ochotě dobrovolníků se podařilo v neděli 24. září 1967 původní rozhlednu slavnostně otevřít. Už tehdy byla vyhledávaným turistickým cílem a všichni, kdo se na výstavbě podíleli, mohli být patřičně hrdi. Žaltman Kdy a proč přestala původní rozhledna vyhovovat?
Vzhledem k okolní krajině, kdy začaly stromy rozhlednu přerůstat, byla výška výhledové plošiny v deseti metrech nedostačující. Když se obec Malé Svatoňovice stala v roce 2011 vlastníkem rozhledny, začalo vedení přemýšlet o zatraktivnění místa. Vyvýšení rozhledny by bylo nákladnější, než postavit rozhlednu novou, a tak na podzim roku 2019 byla původní konstrukce demontována a začala výstavba nové rozhledny s nejvyšší výhledovou plošinou ve 23,5 metrech. Nová rozhledna byla otevřena 24. září 2020, tedy přesně 53 let od otevření své předchůdkyně. Žaltman Vize tedy byla naplněna. Máte nějaké další plány na zatraktivnění místa?
Ano, vize byla naplněna a nová rozhledna nabízí dechberoucí výhledy z ptačí perspektivy. A my stále chceme připomínat ten pěkný kout přírody, tu Krakonošovu zahradu, která tolik ovlivnila tvorbu bratří Čapků, Karla a Josefa. Rádi bychom do budoucna navázali na park u náměstí s interaktivními tabulemi a propojili putování z náměstí v Malých Svatoňovicích až pod Žaltman, kde se nachází Lotrandova sluj. K ní nás zavede jedna z Čapkových pohádek a malí i velcí turisté se tak budou moci o obávaném loupežníkovi dozvědět víc. Chceme také rozvíjet povědomí o krajině, kterou turisté k rozhledně procházejí. Jedná se o lokalitu s hornickou minulostí s nalezištěm černého uhlí a světoznámým nalezištěm araukaritů, tedy zkamenělého dřeva. Malé Svatoňovice Proč by se turisté měli na rozhlednu na Žaltmanu vydat?
Rozhledny jsou vyhledávanými místy po celé České republice a ta naše nová nabízí při své výšce lákavé výhledy bez omezení. Je volně přístupná a turisté si mohou zvolit jednu z mnoha krásných cest, které k ní vedou. Pokaždé mohou jít jinou, například z Petříkovic, Radvanic, Jívky, Markoušovic, Odolova, Rtyně v Podkrkonoší, ale také ze vzdálenějšího Trutnova přes rozhlednu na Markoušovickém hřebeni. Až budou u nás v Malých Svatoňovicích, tak cestou z náměstí mohou nejprve projít revitalizovaným parkem s interaktivními tabulemi zaměřenými na tvorbu bratří Čapků pro děti, dále přes Mariánský sad se sedmi zastaveními u kapliček k Božímu hrobu a po turisticky značené cestě k Bílému kůlu a odtud už jen přímou cestou na rozhlednu Žaltman nebo s malou odbočkou přes Lotrandovu sluj. Jakoukoli cestu na rozhlednu Žaltman zvolí, vždy je čeká nádherná přírodní rozmanitost Jestřebích hor. Žaltman

I my tvoříme příběh Kladského pomezí

Další příběhy