Kladské pomezí

Letošní turistická sezóna v Červeném Kostelci bude připomínat především 75 let od Končinských událostí roku 1942

01. 05. 2017

  • Letošní turistická sezóna v Červeném Kostelci bude připomínat především 75 let od Končinských událostí roku 1942
Letošní turistická sezóna v Červeném Kostelci bude připomínat především 75 let od Končinských událostí roku 1942. Přijďte si připomenou události, které nám i po 75 letech ukazují odvahu místních lidí. Seznámíte se s průběhem událostí roku 1942, odvahou místní odbojové skupiny S21B. Máme pro vás připravenu celosezónní výstavu, besedu i rozsáhlou celodenní akci....
Pro letošní turistickou sezónu připravil Vlastivědný spolek v Domku Boženy Němcové novou expozici věnovanou Končinským událostem roku 1942

Co pro vás máme připraveno?

Celosezónní výstava: Končinské události 1942 (75. let, 1942-2017)

Obdobně jako v minulém roce, kdy červenokostelecký Vlastivědný spolek připravil do Domku Boženy Němcové samostatnou expozici o našem významném rodákovi Břetislavu Kafkovi, tak i letos přistoupil tento spolek k přípravě další podobné výstavy. Za hlavní téma bylo zvoleno 75 let od událostí, které významně zasáhly do života mnoha rodin v oblasti Končin a Bohdašína. Jsme přesvědčeni, že odvahu a statečnost těchto lidí bychom si měli stále připomínat.
I proto jsme rádi, že i další spolky v našem okolí (Spolek VH TS 20 Pláň) a Město Červený Kostelec přišlo s obdobným tématem a mohl tam vzniknout rozsáhlejší soubor akcí, připomínajících tyto historické události.

1) Samostatná výstava k památce Končinských událostí

U příležitosti 75 let od událostí z roku 1942 na Končinách a Bohdašíně jsme ve spolupráci s MKS Červený Kostelec připravili sezónní expozici v Domku Boženy Němcové věnovanou těmto významným událostem.

Na přípravě textů pro expozici se spolupracovalo s Mgr. Pavlínou Švandovou (rozenou Nývltovou), autorkou známé publikace (Příběh odvahy a zrady) věnující se těmto událostem. S její pomocí a využitím archivních materiálů z Muzejního depozitáře a ze sbírek p. Antonína Burdycha se nám podařilo vytvořit menší expozici. Tato expozice bude slavnostně zahájena dne 11. května 2017 a potrvá v Domku Boženy Němcové až do 30. září 2017 (ukončení turistické sezóny).

2) Beseda u příležitosti slavnostního zahájení výstavy

Slavnostní zahájení expozice se uskuteční 11. května 2017 od 16.00 hodin a bude spojeno s besedou s panem Antonínem Burdychem. Přijměte naše srdečné pozvání na tuto besedu. Akci organizuje Vlastivědný spolek při MKS v Červeném Kostelci

Kromě těchto našich 2 akcí (besedy a celosezónní expozice) pak Město Červený Kostelec a SVH TS20 Pláň připravuje ve spolupráci s Rotou Nazdar a zástupci VHM i celodenní akci s názvem Libuše volá Londýn, která se uskuteční 11.6.2017.

3) Celodenní akce Libuše volá Londýn (11.6.2017)

Akce se bude konat na Bohdašíně, kde bude kromě vlastního pietního aktu předvedena i ukázka vojenského ležení a techniky, ukázka výcviku parašutistů a představena i funkční replika vysílačky Libuše, včetně ukázky vysílání do Londýna.
Následovat bude procházka na Končiny, kde bude program pokračovat u památníku na Končinách se slovním doprovodem pana Ant. Burdycha. v 17:00 hodin pak bude program pokračovat v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci, a to tématicky zaměřeným programem včetně besedy s vojenským historikem plk. Eduardem Stehlíkem a Mgr. Pavlínou Švandovou.

REKAPITULACE všech akcí:

Místo konání: Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci
  • Výstava: od 11.5.2017 do 30.9.2017 (každý den, kromě pondělí, vždy 9-12 a 13-17)
  • Beseda: 11.5.2017 od 16:00 hodin
Bohdašín, Končiny, Červený Kostelec
  • Celodenní akce Libuše volá Londýn: 11.6.2017
Více informací také na www.cervenokostelecko.cz