Kladské pomezí

Malé lázně Běloves vrací lázeňství do Náchoda

30. 03. 2020

  • Malé lázně Běloves vrací lázeňství do Náchoda

První písemná zmínka o Malých lázních pochází z první poloviny 19. století. Na místě pozdějších lázní stálo stavení, které v průběhu desítek let změnilo několikrát své majitele, než ho zakoupil August Sauer z Bělovse. Jeho přičiněním byl objeven v blízkosti domu pramen minerální vody František, u kterého byly založeny Malé lázně. Svou usedlost upravil pro velmi skromný lázeňský provoz a k ní přistavěl tzv. letní lázeň doplněnou později o dřevěnou besídku a prameník.

Dalším majitelem se stal obchodník František Markus z Prahy, který provedl zásadní přestavbu celého komplexu do podoby lázní a nedaleko vybudoval jednopatrovou Vilu Komenský. V roce 1931 byl provoz Malých lázní vlivem neustále se opakujících povodní a několika požárů budovy definitivně ukončen. V dalších letech došlo k odstranění vedlejšího prameníku František. Samotný pramen byl zasypán v r. 1965. Postupně chátral i zbytek vily. Prostor po bývalých lázních vybízel k obnově vily a prameníku běloveské minerální vody. Malé lázně 01 Malé lázně v Bělovsi, 30. léta 20. století, zdroj: archiv Fotoklubu Náchod Téměř čtvrt století čekali obyvatelé Náchoda na návrat lázeňství. Dlouholetá snaha města byla završena
v r. 2018 položením základního kamene stavby nových Malých lázní v Náchodě-Bělovsi s jasnou vizí vybudovat repliku původní Vily Komenský. Stavba byla dokončena v podzimních měsících r. 2019 a slavnostně otevřena v prosinci téhož roku.  

V areálu lázeňské budovy Vily Komenský vznikla odpočinková zóna s kolonádou, obohacená dvanácti pítky,
z nichž proudí voda ze dvou nových zdrojů přírodních léčivých minerálních vod Jan a Běla. Součástí prostoru je také další temperované pítko s možností odběru léčivé vody v zimních měsících. Klidová zóna areálu nabízí odpočinkový prostor s vodním prvkem. Minerální voda z vrtů je do areálu přivedena minerálkovodem přes úpravnu vody, kde dochází k jejímu odarzenování. Malé lázně 02 Samotné interiéry Vily Komenský jsou navrženy jako kulturní prostor pro veřejnost. V přízemí bude umístěna kavárna, v prvním patře městské informační centrum s expozicí lázeňství, ale také zázemí pro pořádání přednášek, besed či jiných komornějších akcí.

Text: Lucie Dostálová, Jana Somernitzová, Jana Viesnerová