Kladské pomezí

Měděný důl Bohumír plánuje rozšířit prohlídkovou trasu

12. 03. 2024

  • Měděný důl Bohumír plánuje rozšířit prohlídkovou trasu
V letošním roce byla do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 předložena projektová žádost s názvem „Hornické dobrodružství – objevte turistické zlato pohraničí“.

Měděný důl Bohumír plánuje v rámci projektu rozšíření prohlídkové trasy v dole o 1. patro. Polský partner v Nowé Rudě chce instalovat po městě 40 sošek z křemíkového bronzu, které budou představovat různé hornické profese - od ředitele hornického dolu, kapelníka hornické kapely až po horníka raziče, rubače. Jedna figurka bude umístěna i v dole Bohumír, a návštěvníci budou mít za úkol ji najít. Ti, kteří budou úspěšní, získají odznak a certifikát.

Zviditelnění projektu a hornickou tradici zdejšího příhraničí zajistí putovní výstavy. Umístěny budou nejen v dolu Bohumír i v Nowé Rudě, ale také v dalších bývalých hornických obcích na české i polské straně. V případě, že bude projekt úspěšný a podaří se získat finanční prostředky, budou na vybraných místech umístěny také informační tabule o minulé těžbě. V našem příhraničí se těžilo především černé uhlí, ale také zlato nebo měď.  Důl Bohumír Jako součást projektu vznikne také přeshraniční hra s názvem „Odznak znalosti hornictví Dolního Slezska“. Návštěvníci budou mít za úkol najít alespoň 15 míst s dřívější hornickou tradicí v oblasti příhraničí od Žacléře po Nowou Rudu. Pravidla hry budou zveřejněny na webu zapojených subjektů.

Informace o přidělení či nepřidělení dotace by měla být známa ve druhé polovině tohoto roku. V případě, že bude projekt úspěšný, je pravděpodobné, že z důvodu realizace prací uvnitř dolu bude nutné v letech 2025 a 2026 silně omezit či úplně přerušit prohlídkovou činnost. Povolovací podmínky stavby nedovolují rušit zimující chráněné živočichy, a proto budou práce prováděny především od jara do podzimu. Informace o případné realizaci projektu a uzavření dolu pro návštěvníky budou včas zveřejněny na webu Měděného dolu Bohumír.

Nadcházející sezóna 2024 proběhne jen s drobnými změnami, sledujte webové stránky https://www.djs-ops.cz/cinnosti/medeny-dul-bohumir/.