Kladské pomezí

Merkur slaví 100 let!

20. 08. 2020

  • Merkur slaví 100 let!

Historie výroby stavebnice v Polici nad Metují se datuje od roku 1920. U příležitosti 100. výročí si vás dovolujeme pozvat na oslavu, která se uskuteční v sobotu dne 29. srpna 2020 od 9:00 – 17:00 hodin před budovou muzea Merkur v Polici nad Metují.

Při této příležitosti bude nejznámější česká stavebnice představena ve výročním retro obalu, který odkazuje na stoletou tradici založení firmy panem Vanclem.

Pro všechny návštěvníky muzea Merkur bude v tento den vstup ZDARMA. Muzeum se mimo jiné pyšní největší stavbou postavenou z Merkuru a zapsanou do Guinnessovy knihy rekordů. Jde o Ocelové město (STAHLSTADT) postavené Jiřím Mládkem, jehož stavba je inspirována romány Julese Verna. Pan Jiří Mládek bude osobně přítomen a podělí se zkušenostmi se stavbou Ocelového města a dalších modelů.

Všichni návštěvníci se budou moci zapojit do pokusu o další zápis do knihy Českých rekordů ve vytvoření nejdelšího hada, spojeného z kovových dílků stavebnice Merkur.

Pro děti a dospělé bude v přilehlém okolí muzea zajištěn bohatý, doprovodný program (dílničky, soutěže) a občerstvení po celý den.  Merkur Touto akcí chce společnost MERKUR TOYS s.r.o. seznámit širokou veřejnost jak s historií, tak se současností nejznámější české stavebnice Merkur.

Učenec Konfucius kdysi prohlásil:Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím“ cituje pan Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS s.r.o., díky němuž Merkur žije v našich srdcích dál. 

Historie výroby hraček v Polici nad Metují se datuje od roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu Inventor, která vyráběla stejnojmennou stavebnici. Tehdy byly kovové díly stavebnice Inventor navzájem spojovány kovovými háčky, podobně jako u stavebního lešení. V roce 1925 přechází výrobce na nový systém, kde jsou kovové díly spojovány šroubky a matičkami M 3,5. Stavebnice registrovaná pod ochrannou známkou Merkur se stala velmi populární na celém světě, kdy držela patent originálního propojení děrovaných kovových dílků pomocí šroubků a matiček a zachovala se v nezměněné podobě až dodnes. Umožnila tak sestavení zmenšeniny modelů budov, aut, železnic a strojů. Tímto se stavebnice přiblížila reálnému konstruování a vytvořila tak větší možnosti pro hru a tvořivou práci.

„Merkur prožíval své nejlepší časy v 70. letech minulého století. Jako mnohé ryze české značky se i Merkur potýkal se sníženou poptávkou v 90. letech. Jsme hrdi na to, že se nám podařilo toto složité období překonat. Význam Merkuru, který představuje díky svému originálnímu nápadu už více jak 100 let zájem o poznání fungování principů nejen mechaniky, ale i fyziky a dynamiky. Současná stavebnice Merkuru obsahuje i moderní prvky dnešní doby, jako je robotika, která zaznamenává vzrůstající zájem u dětí, rodičů a prarodičů, kteří na Merkuru vyrůstali “, říká pan Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS s.r.o. 

Se svými ucelenými řadami malých a velkých stavebnic Merkur úspěšně proniká na trhy tuzemské a zahraniční. MERKUR SE ROZVÍJÍ DÁL! Nový vývojový tým vyvinul originální programovatelné robotické stavebnice a firma se také začala zaměřovat na učební pomůcky, robotiku a mechatroniku. Na oslavách budou prezentovány také ukázky robotiky. Pro školy nejen v České republice tak nabízí desítky edukativních pomůcek, které děti naučí manuální zručnosti a technickému myšlení, které je potřebné k propojení dvou dětských světů. Jak virtuálního, tak reálného. Toto propojení je zároveň posláním stavebnice Merkur do blízké budoucnosti…
 
Další informace najdete na internetu: www.merkurtoys.cz.

V případě jakýchkoli informací nás kontaktujte na níže uvedených číslech:
p. Radko Kříž, telefon: 737 278 666, e-mail: r.kriz@merkurtoys.cz