Kladské pomezí

Město Jaroměř se stalo novým členem Kladského pomezí

09. 09. 2020

  • Město Jaroměř se stalo novým členem Kladského pomezí

Jsme velmi potěšeni, že i v této nelehké době vám můžeme představit nového člena Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. Řady našich stávajících členů se rozrostly o město Jaroměř. Velice si této spolupráce vážíme a pevně věříme, že povede ke vzájemné spokojenosti obou stran.

Královské věnné město Jaroměř, nazývané též městem zahrad a parků, je historickým sídlem na soutoku tří řek – Labe, Úpy a Metuje. Dominantou centra města je gotický chrám sv. Mikuláše. Mezi další zajímavosti patří Železniční muzeum a Wenkeův obchodní dům (dnes sídlo muzea a galerie). Jaroměř Součástí Jaroměře je také pevnostní město Josefov, které vzniklo v 18. stol. podle plánů francouzských vojenských stavitelů a je vrcholným dílem evropského urbanismu a fortifikačního umění. Zdejší největší turistickou atrakcí jsou podzemní chodby. Josefov Více informací o městě najdete na www.jaromer-josefov.cz.