Kladské pomezí

Městská galerie Zázvorka vystavuje díla Vladimíra Rocmana

22. 09. 2023

  • Městská galerie Zázvorka vystavuje díla Vladimíra Rocmana
Výstava je připomenutím 100. výročí od narození akademického malíře a novoměstského rodáka.

Vladimír Rocman se narodil 8. září 1923 v Novém Městě nad Metují. Vyučil se chromolitografem. Ve studiích pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru profesora Antonína Strnadela. Po absolutoriu zakotvil jako grafik a fotograf v armádním nakladatelství.

„Rocmanova působení v Praze bylo opravdu plodné. Ilustroval téměř dvě stě knih za využití rozličných výtvarných technik. Tři tyto publikace získaly ocenění za Nejkrásnější knihu roku. Vytvářel papírové trojrozměrné pohyblivé vystřihovánky pro děti a obaly gramofonových desek. V rámci volné tvorby dokončil desítky obrazů, stovky kreseb a grafických listů.“ přibližuje šíři výtvarníkova záběru galeristka Katrin Patriková. Rocman Účastnil se mnoha našich i zahraničních výstav (Expo 58, USA, Německo) a uspořádal tři desítky samostatných výstav. Jeho díla jsou zastoupena ve státních sbírkách, v majetku různých organizací, v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Za svou tvorbu získal čestné uznání od ministerstva školství, nakladatelství Československý spisovatel, Panton a Památkové komory. V roce 1993 se vrátil do svého rodného města, kde inicioval zřízení Městské muzea, na jehož vlastivědné expozici se významně podílel. Podařilo se mu zachránit mimo jiné historické schodiště na bývalé radnici (dnešní Spolkový dům) a pomáhal při záchraně jiřiček na náměstí. Rocman Roku 2008 se stal čestným občanem Nového Města nad Metují. Vladimír Rocman odešel během pilné práce 27. dubna 2016.

Zanechal po sobě díla vzešlá z mnoha dekád výtvarné činnosti. A co přesně návštěvníci galerie Zázvorka z ní uvidí? „Výstava představuje Vladimíra Rocmana portrétistu, ilustrátora, grafika a malíře. Z jeho malby věnujeme zvýšenou pozornost také jeho enkaustikám,“ uzavírá popis samotné instalace Katrin Patriková. Rocman Výstavu můžete v Městské galerii Zázvorka navštívit až do 18. listopadu 2023. Otevřeno je v září každý den kromě pondělí od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin. V říjnu a listopadu je otevřeno každý den kromě neděle a pondělí od 10 do 12 a od 12:30 do 16 hodin. Rocman