Kladské pomezí

Model cup 2017 s Marií Doležalovou v Polici nad Metují

20. 09. 2017

  • Model cup 2017 s Marií Doležalovou v Polici nad Metují
Srdečně vás zveme na modelářskou soutěž plastikových a papírových modelů, která proběhne už 14. října v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují. Máme velkou radost, že s námi stráví tento den herečka Marie Doležalová. Máme vypsáno řadu kategorií a speciálních cen včetně rodinné nebo ,,ženské" kategorie. Součástí dne bude také křest publikace vydané k pětiletému výročí otevření Muzea papírových modelů.

PÁR INFORMACÍ K SOUTĚŽI

Hodnocení:

Pořadatel si vyhrazuje právo neobsazené soutěžní nebo věkové kategorie s minimálně 5 modely od nejméně 4 účastníků nevyhodnotit, nebo sloučit s jinou kategorií. Od okamžiku instalace modelů až do konce ukončení soutěže nebude s modely manipulováno a bude zajištěna jejich důsledná ochrana před poškozením. Jedinou povolenou výjimkou bude pouze viditelně označený pořadatel nebo rozhodčí a to pouze z nezbytných důvodů. Během hodnocení modelů mají rozhodčí právo manipulovat s modely.

Rodinná kategorie:

Do této kategorie budou přijaty modely na kterých pracovalo více modelářů z různých generací. (dědeček s vnukem, otec se synem….) 

Ocenění:

Vítězové v dětských a dospělých kategoriích obdrží drobnou věcnou cenu, originální medaily z dílny výtvarnice Radky Eliášové a diplom. Oceněni budou autoři prvních tří nejúspěšnějších modelů v každé kategorii. V rámci kategorie, může modelář získat pouze jedno ocenění. Oceněné modely budou na stolech označeny. Ocenění je možné si vyzvednout od 13 hodin u příjemky modelů do soutěže. Veřejně budou po křtu publikace oceněny speciální vypsané kategorie.

Ponechání modelů na stolech:

Umístěním modelu na soutěžní stůl, se modelář zavazuje ponechat jej zde až do ukončení akce v 15:00 hodin.

Občerstvení:

Občerstvení je možné přímo na sále a v blízkých restauracích. (na náměstí Hotel Ostaš, vedle Muzea papírových modelů restaurace Sokolovna – nabízí výhodné polední menu. Pozor – ve 13 hodin budou v restauraci přednostně obslouženi soutěžící ze Swídnice)

Parkování:

Parkovat je možné přímo před budovou na Masarykově náměstí.

Organizační tým:
Ředitel soutěže: Pavel Frydrych, 777 828 657, info@mpmpm.cz
Organizační tým: Martina Váňová, David Vaněček a MK Česká Metuje

Přihlášení modelu:

Přihlásit model do soutěže můžete předem prostřednictvím emailu na info@mpmpm.cz.

(Nutné napsat jméno a věk soutěžícího, název modelu, materiál, ze kterého je model postaven, soutěžní kategorii, místo bydliště modeláře) Dále je možné přihlásit model přímo na místě na sále Pellyho domů v pátek 13. 10. od 15:00 do 18:00 hodin. V sobotu 14. 10 od 7 :00 do 10:30 hodin.

Název položky Název položky Název položky