Kladské pomezí

Monumentální památka vojenské architektury

21. 06. 2021

  • Monumentální památka vojenské architektury

I my tvoříme příběh Kladského pomezí...

Rozsáhlá pevnost Kladsko ze 17. – 18. století stojí na místě dřevěného hradiště z 10. století. Patří mezi nejokázalejší památky Dolního Slezska a je komplexem bastionů, kasemat a záhadných podzemních chodeb. Z nejvyšších částí je krásný výhled na město a okolní hory, vnitřní prostory si vychutnají nejen milovníci historie.

Kladsko Jaká je historie pevnosti?
Počátky opevněného sídla na návrší nad temnou řekou Nisou sahají už do období Slavníkovců, kdy se začala vytvářet území pod českým a polským vlivem. Samotná hora skýtala rozhled po celé kladské kotlině a umožňovala tak ochranu kupecké stezky. Území se už odedávna nacházelo v prostoru mocenských sporů, které podstatně ovlivnily jeho historický vývoj. Z opevněného hradiště se postupem času stal hrad, po úpravě na renesanční sídlo posílily obranu bastiony a zemní valy. Potřeby novověké obrany daly vzniknout mocné pevnosti, která pohltila zámek, na jehož místě byl vybudován donjon, jedinečný objekt s funkcí poslední obrany. Opevněné sídlo se stalo hrdou baštou velkých panovníků a svědkem bezpočtu bitev. Čelilo nájezdům mnohých armád, slyšelo řinčení husitských sudlic, nářky švédských vojsk i modlitby francouzských vojáků, zažilo pád pod tíhou Laudonova velení i čas Fridrichovy slávy. Až 20. století připravilo pevnost o její obranou funkci a majestátní pomník historie přeměnilo postupně ve vězení a nacistickou manufakturu na součástky zbraní. Poslední ránu pevnosti zasadila druhá polovina 20. století, kdy v jejím srdci vyrostla továrna na víno. Moc a magie místa se ale nedá skrýt a nám se pomalu daří pevnost opět ukázat návštěvníkům. Stále má však ještě svá skrytá tajemství, a to nejen v podzemí. Kladsko Co se změnilo v průběhu doby?
Ačkoli ještě před dvanácti lety pevnost fungovala jako továrna na výrobu vína, větší část mimořádné stavby se už podařilo zpřístupnit turistům a je průběžně doplňována o nové expozice. Snažíme se i dříve průmyslově využívané prostory zadaptovat pro potřeby jak turistického ruchu, tak technického zázemí nebo pořádání konferencí. Postupně okolo hlavní pevnosti vznikla alternativní naučná historická stezka s vyhlídkami. Současně také rozvíjíme atraktivitu druhé prohlídkové trasy, která vede podzemními chodbami pevnosti. V posledních letech se povedlo rozšířit nabídku o multimediální edukativní expozici. Finanční prostředky, které se vydělají, se investují do udržení objektu. Přes patnáct let je pevnost také zázemím pro místní zájmové spolky: sdružení rekonstruující jednotku pruského vojska 18. století a sdružení Akademia przygody, díky jehož práci s mládeží je rekonstruována luneta Žuraw. Kladsko Jaké plány máte do budoucna?
Usilujeme o získání statusu Pomnik historii, což v Polsku znamená nejvyšší úroveň památkové ochrany. Díky tomu bychom také měli vetší šanci na finanční podporu. Připravujeme zlepšení dostupnosti, což obnáší otevření nového parkoviště a vchodu do pevnosti z druhého směru. S tím souvisí i změna hlavní prohlídkové trasy. V plánu je také Živý donjon – záměrem je otevření skanzenu fortifikace 18. století. Chceme návštěvníka přenést do jiného času, kdy se bude moci setkat s historickou posádkou pevnosti a okusit a zažít její každodenní život. Kladsko Co je podle vás NEJ tohoto místa?
Výjimečnou památku s neopakovatelnou atmosférou činí z pevnosti jedinečnost překrývání historických vrstev, kdy se v průběhu více než jednoho tisíce let vojenská architektura měnila v závislosti na aktuálních potřebách obrany. Genius loci je tu nezaměnitelný.  Kladsko Rozhovor nám za tým pevnosti Kladsko poskytli Terézia Kalinayová a Jakub Petráš.

I my tvoříme příběh Kladského pomezí

Další příběhy