Kladské pomezí

Muzeum bratří Čapků má svou vizuální identitu

13. 05. 2021

  • Muzeum bratří Čapků má svou vizuální identitu

Ne každý subjekt či organizace má svou značku, své logo, ale když už ho má, tak se s ním spojuje a graficky prezentuje. Muzeum bratří Čapků svou vizuální identitu má, ale málokdo o ní ví. Toto „staronové“ logo začne proto aktuálně používat a veřejnosti ho tímto představuje!

„Každý návštěvník Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích spatří při vstupu do prvního patra naproti schodům kruhovou symboliku - logo muzea. Muzeum se nikdy svým logem neprezentovalo, a tak si ho nikdo ani s muzeem nespojuje. A to je velká škoda,“ vysvětluje Vladimíra Odrobiňáková vedoucí kulturního odboru obce Malé Svatoňovice. „Při realizaci loga jsme vycházeli hlavně ze symbolu, který je součástí libreta expozice. Malé oživení vizualizace je v souladu s dobou reinstalace expozic v letech 1972 – 1978, což bylo pro výsledek podstatné. Tvorba úplně nového loga by totiž mohla působit vzhledem expozicím nesourodě a neadekvátně. Tímto krokem jsme se snažili respektovat původní návrh, který nadále podporujeme. Prezentace loga tak bude seriózní k muzeu, které nese odkaz obou bratří a pečuje o sbírkový fond věnovaný právě jim. Veškeré nově vznikající brožury, publikace, letáky, pozvánky, plakáty a další materiály již ponesou nové logo.“ Logo MS Logo Muzea bratří Čapků vychází z obdélníkové základny, kde se prolínají písmena M a Č. Písmeno M zastupuje samotné muzeum, kde je stálá expozice o životě a díle bratří Čapků. Písmeno Č je pak symetricky a zrcadlově zkopírováno, symbolizuje tak oba bratry – Karla a Josefa.

Původní návrh loga architekt Bohuslav Rychlink, návrh obnoveného loga Dana Vondráčková, grafické zpracování Tisk Ofset, a.s.