Kladské pomezí

Náchodské muzeum oslaví Mezinárodní den archeologie

30. 09. 2019

  • Náchodské muzeum oslaví Mezinárodní den archeologie
Muzeum Náchodska se i letos připojí k Mezinárodnímu dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 19. října 2019 v budově stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od 10 do 17 hodin.
plakát den archeologie

Celodenní program bude plný aktivit pro děti, které si budou moci zábavnou formou vyzkoušet činnost archeologů a dalších odborných pracovníků. 

Program dne archeologie bude spojen s oslavami140 let od založení muzea, v jejichž rámci si zájemci budou moci prohlédnout nejstarší přírůstky z archeologických sbírek muzea. V 10:45 hodin bude představen „zlatý poklad", jeden z největších pravěkých zlatých depotů v ČR.  letacek archeologie