Kladské pomezí

NAROZENINOVÁ SOUTĚŽ S TOULAVÝM BAŤOHEM

06. 04. 2023

 • NAROZENINOVÁ SOUTĚŽ S TOULAVÝM BAŤOHEM
Toulavý baťoh Kladského pomezí letos slaví kulaté výročí! Ještě než zahájí svou tradiční letní cestovatelskou hru, připravil pro vás ve spolupráci se svým novým parťákem
ALBI Česká republika speciální NAROZENINOVOU ONLINE SOUTĚŽ.

Soutěž potrvá dva týdny a hrát se bude o dvě parádní hry Mölkky a Ubongo. První kolo startuje v pondělí
17. 4. 2023 a výherce bude vylosován 24. 4.2023. Druhé kolo startuje 24. 4. 2023 a výherce bude vylosován
1. 5. 2023. Soutěžní otázky budou zveřejňovány na webu www.kladskepomezi.cz

Pravidla soutěže: 
 1. Soutěž proběhne od 17. dubna do 30. dubna 2023 ve dvou týdenních intervalech, tzn. budou zveřejněny 2 otázky a postupně vylosováni 2 výherci (1 otázka - 1 výherce).
 2. Otázky budou zveřejňovány každé pondělí na webu Kladského pomezí.
 3. Slosování a vyhlášení výherce proběhne vždy následující pondělí.
 4. Do slosování budou zahrnuty pouze správné odpovědi.
 5. Výherci budou vybráni náhodným losem.
 6. Výherci budou o své výhře informováni prostřednictvím kontaktu, který uvedou v soutěžním formuláři. Dále budou vyzváni k poskytnutí kontaktních údajů pro potřeby zaslání výhry. V případě, že výherce své údaje neposkytne do 7 dnů, bude kontaktován náhradní výherce, který byl také řádně vylosován.
 7. Výhra bude zaslána na adresu výherce nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledku soutěže, v případě, že nebude domluveno předání jinou formou.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny soutěžních pravidel, především na prodloužení, zkrácení či ukončení soutěže.
 9. Pořadatelem soutěže je: Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod, IČ: 25915096.
 10. Své údaje soutěžící poskytují pouze organizátorovi soutěže.
 11. Poskytnutím osobních údajů soutěžící souhlasí s jejich zpracováním pro účely zaslání výhry (jméno, příjmení, adresa) a dále pro zasílání novinek a aktualit z Kladského pomezí (e-mail).


Výherci jednotlivých kol:

1. kolo soutěže: Slosování proběhlo 24. 4. 2023, výhercem se stala paní Martina Brátová
2. kolo soutěže:
Slosování proběhlo 1. 5. 2023, výhercem se stal pan Marek Pokorný

Gratulujeme!