Kladské pomezí

Nové rozhledny na česko-polském pohraničí

07. 12. 2018

  • Nové rozhledny na česko-polském pohraničí

Česko-polská Hřebenovka (rozhledna)

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity projektu

·         Proznačení hřebenové trasy – dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka
·         Rozhledny – v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude historickým obnovením zaniklých rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného historického dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
-         Velká Deštná – Deštné v Orlických horách
-         Feistův kopec – Olešnice v Orlických horách
-         Šibeník – Nový Hrádek
-         Vysoká Srbská
-         Kladská hora – Powiat Kłodzki
-         Czerniec – Międzylesie
-         Jagodna – Bystrzyca Kłodzka
-         Vrchmezí – Duszniki-Zdrój
-         Guzowata – Radków
-         Věž Słupiec – Gmina Miejska Nowa Ruda
-         Włodzická hora – Gmina Nowa Ruda

·         Infocentra – další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici

·         Parkoviště – jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst

·         Obnova mostu v Neratově – most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků a zároveň zvýší propustnost hranice

·         Marketingová kampaň – obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod.

Více informací na webu:       https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka EU logo