Kladské pomezí

Novinky na trase Turistického areálu Bastion I a podzemí

21. 07. 2017

  • Novinky na trase Turistického areálu Bastion I a podzemí

Horké letní novinky z Bastionu I

Návštěva Turistického areálu Bastion I a podzemí nabízí řadu možností, při nichž si můžete vyzkoušet, jaké mohlo být vojákem v 18. století.

Nejčastějším dotazem turistů, kteří se k nám vrací, je: ,,A máte ještě ty svíčky?“. Máme. Při prohlídce opravdu chodíte s lucernou, což přispívá k ojedinělé atmosféře a nezapomenutelnému zážitku. Díky projektu ,,Pevnosti bez hranic“, který vznikl ve spolupráci s polskou pevností Kladsko, se ale naskytla možnost ještě zvýšit autenticitu prohlídky a vizuálně podpořit vysvětlení specifických částí výkladu. Návštěvník tak od začátku července může stejně jako minér naslouchat zvukům v podzemí, ve vybrané dny bude přítomen i střelbě z pušky. Výklad zpestří také videoprojekce, z nichž jedna hravě a poutavě přibližuje historii a druhá nás přenese mezi střelbu ze střelecké galerie. Na trase jsou nově umístěny informační panely, díky kterým si bude každý moci lépe představit, kdeže by se nyní nacházel na povrchu, popř. jak to bylo s možným obléháním pevnosti, nebo ilustrace místního příběhu o Ignáci Pábilovi. K lepší orientaci mezi návštěvnickými objekty a i v samotném pevnostním městě Josefov zajisté napomohou reklamní materiály v několika jazycích, jež naleznete i u našich polských partnerů. Celý projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V jedinečném prostředí josefovského podzemí se ale ukrývají i další nesčetné netradiční možnosti zážitků. Díky kladným ohlasům na programy pro školy, jsme se pustili i do programů pro dospělé a tábory. Základním kamenem všech je dobrodružství, napětí a historie podaná adrenalinovou formou. Kdo by nechtěl okusit 18. století na vlastní kůži, kdy si dokonce může vystřelit z křesadlové pušky pod zkušeným vedením členů KVH Josefov. Když obstojíte, čeká vás odměna, v opačném případě je ale nachystané vězení i s pouty. Velitel přeci nemůže zklamat svou jednotku. Pro přeživší dospělé je na konci připravena dobová vojenská kuchyně se špetkou tabáčku a historie.

Neopomněli jsme ale ani návštěvníky tíhnoucí spíše ke komornímu průběhu prohlídek a milovníky umění. Svým umístěním je pevnostní město Josefov neodmyslitelně spjato totiž také se světově proslulým mistrem českého baroka, Matyášem Bernardem Braunem. Lapidáriu nacházejícímu se na nádvoří Bastionu I se dostalo po odborných konzultacích s akademickým sochařem Petrem Novákem z Jaroměře nového osvětlení, a tím pádem vynikla nevšední krása originálních soch zmiňovaného mistra. Jeho vztah k tomuto místu je zajisté podtržen nejen sochami z Mariánského sloupu v Jaroměři, ale především perlou sochařovy tvorby, sochou náhrobku jeho tchýně s podobiznou manželky, nazvanou Plačící žena. Návštěvník si může vše prohlédnout samostatně a v klidu mimo prohlídkovou trasu, má tedy možnost fotografování i studia informací z tabulek, kterými jsou skulptury doplněny.

Budeme rádi, když i vy se připojíte a prozkoumáte pevnost z nových úhlů pohledu!

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme krásné léto plné příjemných zážitků.

Tým Bastionu I a podzemí.. Název položky Název položky Název položky Název položky