Kladské pomezí

Novinky Pěchotního srubu T-S 19 Turov

31. 10. 2019

  • Novinky Pěchotního srubu T-S 19 Turov

Blíží se konec devatenáctého roku nového století. Měli jsme výročí sto jedna let od založení Republiky Československé. Výročí 30. let od znovuvykročení naší republiky a společnosti ke svobodě a zodpovědnosti za chod svého státu. I nám se blíží konec sezóny na pěchotním srubu T-S 19 Turov u Chlívců. Rok 2019 byl rokem, kdy se intenzivně pracovalo ve strojovně a filtrovně objektu, vylepšovalo se zázemí pro osádku a místní bunkráci se vrhli i na očištění základové desky objektu T-S 41. V srpnu jsme pak oslavili spolu s návštěvníky i desetileté výročí od začátku rekonstrukce pěchotního srubu a jsme rádi, že svou činností vzdáváme hold všem našim předkům, kteří s odhodláním bránit vlast, stavěli pohraniční opevnění.

Turov 03
Jaro roku 2019 začalo tam, kde se v roce 2018 skončilo, tedy ve strojovně a filtrovně objektu. Ve strojovně se jedna parta podílela na zprovoznění nového srdce objektu – dieselagregátu a druhá parta pracovala ve vedlejší filtrovně na kompletní rekonstrukci prasklin a následné obnově omítky a vybílení. Tím se stalo, že levá spodní část objektu je po stavební stránce téměř obnovena a můžeme začít s technickým vybavování. S příchodem léta se podařilo osadit od dieselagregátu vně objekt výfukové potrubí, a tak si mohli návštěvníci na výroční letní akci pro veřejnost v červenci vyslechnout burácení tohoto obra. To samozřejmě vzbudilo velký zájem návštěvníků, takže na samotné rekonstrukční práce nám zbylo méně času, ale jsme rádi, že jsou lidé s naší prací spokojeni, a že máme co ukázat!
Turov 02
V druhé polovině roku se pracovalo na kompletní rekonstrukci omítek ve schodišťové šachtě a umístění zde konzolí pro nádrže na vodu, čímž budou návštěvníci vstupovat do spodního patra objektu další opravenou a příjemnou částí. Druhá parta pracovala za bunkrem na zlepšení tamějšího technického zázemí pro osádku. Nepracovalo se ale jen na Devatenáctce, v červnu se vydala parta místních bunkráků na očištění základové desky nepostaveného objektu T-S 41 u Slavětína nedaleko Markoušovické rozhledny a přispívá tak k navrácení původní podoby základových desek nepostavených těžkých objektů v regionu.
Turov 01  
Závěrem zveme všechny k návštěvě našeho malého soukromého muzea opevnění zasazeného do krásné krajiny Broumovské vrchoviny.

Více info na: 606 236 799

t-s19@t-s19.cz

www.t-s19.cz

www.facebook.com/bunker.t19/ a instagramu