Kladské pomezí

Novinky z místních akčních skupin

23. 05. 2022

  • Novinky z místních akčních skupin
Přinášíme vám novinky o projektech realizovaných MAS Stolové hory společně s MAS Mezi Úpou a Metují.  

Rodičovské kavárny na Náchodsku

Jak si budovat autoritu v očích dětí a žáků, kde se tvoří a boří sebevědomí dětí?

To byly otázky, na které názornou formou přijel předat své know how lektor z Liberce Zdeněk Okleštěk. O téma byl obrovský zájem, sál byl zcela zaplněn a účastníci si odnesli praktické tipy, jak například změnit svůj slovník vyjadřovaní rodiče a pedagoga tak, aby děti reagovaly konstruktivně a podpůrným způsobem na naše výzvy. Jak říká jeden z účastníků: „Všechny informace byly podstatné, nejvíce asi vztah mezi formální a neformální autoritou. Přešlapy a chyby v komunikaci, které člověk dělá, aniž by si je uvědomoval. Autorita se buduje dlouhou dobu, takže být trpělivá a netlačit na pilu. Ujasnila jsem si, co je v mé komunikaci špatně a na čem bych měla pracovat“ MAS Svým přístupem, jednáním, způsobem komunikace, jak si věříme, jak o sobě přemýšlíme, to vše se odráží v komunikaci dětí s dospělými. Zkuste to sledovat a postupně trénovat společně s námi. 

Setkání se mohlo uskutečnit díky projektu Rozvoj vzdělávání na Náchodsku MAP 2 realizovaném organizací MAS Stolové hory a MAS Mezi Úpou a Metují.

Učíme se na Náchodsku

Projekt Rozvoj vzdělávání na Náchodsku MAP 2 po čtyřech letech plynule přešel do nového projektu  Učíme se na Náchodsku MAP 3. Od roku 2018 do března 2022 se pro více než čtyři tisíce účastníků zrealizovalo necelých 230 akcí. Od tematických seminářů a workshopů, pracovních skupin, lázní pro asistenty, setkání vedení škol, seminářů pro školní kuchařky, až po tři velké konference Učení pro život v Broumově a v Ratibořicích. Aktivity byly určeny všem pedagogům i nepedagogickým pracovníkům, aby přinesly inovace do výuky a inspiraci pro práci se žáky a studenty. Velmi vítaná byla hlavně možnost se potkat a sdílet své potřeby, podpořit se navzájem v tom, že dobře učit a mít rád proces učení, je to hlavní.

Děkujeme všem, kteří se na rozvoji vize MAP podíleli a podílejí.

Informace o všech aktivitách najdete stále na webu www.mas-stolovehory.cz/mistni-akcni-plan-vzdelavani/map-aktivity a na facebooku „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“.

Všem, kterým záleží na vzdělávání budoucí generace, jsou v projektu MAP 3 otevřeny možnosti se zapojit do pracovních skupin a společně tvořit. V průběhu prázdnin bude spuštěn nový web www.map2school a facebookové stránky.

Přejeme krásné léto, fajn prázdniny a v září se budeme zase těšit. 

Jednou z posledních akcí MAP 2 bylo slavnostní setkání kuchařek ze školních jídelen, kterým byl udělen Řád zlaté vařečky a vytištěný Receptář – viz. foto. MAS MAS MAS