Kladské pomezí

Novomanželka Božena Němcová v Červeném Kostelci

21. 06. 2020

  • Novomanželka Božena Němcová v Červeném Kostelci

Také v Červeném Kostelci si v roce 2020 připomínáme kulaté výročí Boženy Němcové. Významná česká spisovatelka strávila v našem městě několik měsíců po svatbě s Josefem Němcem a na pobyt v rozvíjejícím se městečku a na místní lid vzpomínala i v několika svých pozdějších literárních dílech.

Domek místního kupce Augustina Hůlka, ve kterém si novomanželé pronajali v podkroví skromné bydlení, prošel před letošní turistickou sezonou částečnou rekonstrukcí. Šlo o kompletní obnovu omítek a výmalby, renovaci podlah, soklů a dveří, vše v původně pronajatém prostoru novomanželů Němcových. Při této rekonstrukci byla za bedlivého dohledu památkářů odkryta zajímavá dobová výmalba. Předpokoj v podkroví domku byl renovován v obdobném duchu jako hlavní místnost, kompletně byla opravena vstupní chodba do domku a oba prostory byly uzpůsobeny pro vystavování oblíbených sezonních miniexpozic. Domek BN Renovace domku ale není jedinou novinkou. Letní miniexpozice v Domku Boženy Němcové se zaměřuje na osobu Josefa Němce, manžela Boženy Němcové, a nese název Josef Němec a jeho svět. Kromě osoby spisovatelčina manžela se v rámci expozice seznámíte i s řadou zajímavostí o době, ve které novomanželé žili, o místních poměrech i o osudech novomanželů a jejich rodiny.

Božena Němcová na pobyt v Kostelci a na rázovité osoby, se kterými se zde setkala, velice ráda a často vzpomínala a inspirovala se jimi ve své budoucí tvorbě. Vzorovým příkladem je povídka Chudí lidé, která popisuje život na malém městečku a osudy nemajetných, ale poctivých lidí. Máme pro vás připraven výtisk této povídky doplněný o řadu zajímavostí ze soudobého Kostelce formou odkazů na tehdy žijící postavy a konkrétní události. Současně je pro hravé návštěvníky připraven quest k povídce Chudí lidé, za jehož zdárné vyplnění obdrží návštěvníci zajímavé ceny. Domek BN O červencových a srpnových sobotách se můžete těšit na hraná pohádková venkovní představení, zajímavé přednášky a dětské dílničky.

Léto v Kostelci tak bude hravé a plné aktivit spojených se stále milovanou Boženou Němcovou.

Text: Ing. Roman Kejzlar, TIC Červený Kostelec
Foto: archiv Městského kulturního střediska Červený Kostelec, archiv Kladského pomezí, o.p.s.