Kladské pomezí

Obec Malé Svatoňovice představuje logo pro novou rozhlednu Žaltman

07. 05. 2021

  • Obec Malé Svatoňovice představuje logo pro novou rozhlednu Žaltman

Nová rozhledna Žaltman byla otevřena pro veřejnost 24. září 2020 a těší se velkému zájmu turistů. Doposud byla prezentována jenom názvem rozhledny, nyní ke komunikaci přibylo také logo rozhledny a samostatná značka rozhledny Žaltman.

„O logu k nové rozhledně jsme začali diskutovat po otevření rozhledny a chtěli jsme takový návrh, který nebude kopírovat jen otisk razítka. Autorem loga a značky je Dana Vondráčková, která pro nás zpracovává také další tematické suvenýry. Rozhledna Žaltman je vyhledávaným turistickým cílem a věříme, že díky novému logu bude vnímána jako stavba v souladu s přírodou a stane se pro veřejnost dobře zapamatovatelnou. Nové logo se objeví na webových stránkách obce Malé Svatoňovice, kde má rozhledna Žaltman své podstránky, dále jej budeme uvádět na oficiálně vydávaných materiálech. Rádi bychom jej také využili na nově plánované upomínkové předměty, které uvítají především turisté a návštěvníci rozhledny. Tyto předměty budou během letní turistické sezony k dostání v našem Informačním turistickém centru Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích,“ komentoval nové logo a novou značku rozhledny Žaltman starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Žaltman logo
Logotyp rozhledny

Pravoúhlý trojúhelník symbolizuje výstup vzhůru. Vrchní pole v zelené barvě připomíná zalesněné svahy Jestřebích hor, černé obloukovité pole ve spodní části tvoří konturu kopce, na které je v levé části silueta rozhledny. V její základně je umístěno stylizované bílé písmeno „Ž“, které je tvořeno velkým písmenem zet a trojúhelníkem obráceným vrcholem vzhůru, čímž připomíná turistické značení pro vrchol nebo vyhlídku. Vpravo od rozhledny jsou umístěna zbývající písmena názvu rozhledny v černých kapitálách. Písmena „A“ nemají střední příčku a jejich střed tak tvoří jednoduchý trojúhelník. Pomyslná linka horní dotažnice kopíruje tvar kopce, na kterém písmena stojí a vzdáleně tak připomínají siluety osob kráčejících po horském hřebenu.

Žaltman Značka rozhledny

Černá konstrukce rozhledny na bílém pozadí, v základně umístěné zelené stylizované písmeno „Ž“. Provedení totožné s logotypem.