Kladské pomezí

Obnova památkových objektů Julie v hornickém skanzenu v Žacléři

10. 03. 2023

  • Obnova památkových objektů Julie v hornickém skanzenu v Žacléři
V hornickém skanzenu v Žacléři bude letos dokončena obnova památkových objektů jámy Julie – strojovny a šachetní budovy s ventilátorovnou.

Celkovým restaurováním procházejí i všechny stroje a elektro zařízení. U těžního stroje by mělo být navíc zrealizováno i jeho oživení formou trenažéru. V šachetní budově se nyní dokončuje montáž výtahu. Umístěn je v bývalém jámovém stvolu v prostoru, kudy jezdila jedna těžní klec. Druhá, i s jejím vedením, je ponechána v zavěšeném stavu nad úrovní ohlubně – jak je již uvedeno výše, i ona prošla restaurováním. Výtah umožní pohyb ve vertikálně složitém prostoru šachetní budovy od větracího kanálu až po spojovací most k jámě Jan i osobám se zdravotním omezením nebo rodinám s malými dětmi. Žacléř Ve strojovně bude nově umístěna expozice vývoje svislé dopravy při těžbě nerostných surovin, kterou pro nás připravují na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Součástí expozice budou modely těžních strojů od bývalého hornického předáka z Dolu Zdeněk Nejedlý, později ředitele muzea ve Rtyni v Podkrkonoší, pana Jaroslava Poláčka.

Protože ani po dokončení stavby nebude přístupný prostor suterénu ve strojovně, bude zdokumentován, a veřejnosti umožněna jeho virtuální prohlídka. Žacléř Projekt obnovy je realizován v rámci dotace z IROP: https://www.djs-ops.cz/projekty-eu/obnova-pamatkovych-objektu-julie/.

Stavba bude dokončena do 31. května a od 2. června 2023 se objekty opět stanou součástí prohlídkové trasy hornického skanzenu.

Text: Ing. Karel Novotný, ředitel Dolu Jan Šverma, foto: Bc. Lucie Zákravská.