Kladské pomezí

Otevření zámecké lipové aleje na obranném valu

28. 04. 2019

  • Otevření zámecké lipové aleje na obranném valu
V areálu zámku v Novém Městě nad Metují se 1. května 2019 nově otevře část zámecké zahrady, která byla po několik let skryta očím návštěvníků. Jedná se o lipovou alej, která se nachází na bývalém obranném valu.
Historie v těchto místech sahá nejspíše až do 16. století, kdy bylo město ve své severozápadní části opevněno hradbami, pětibokou baštou s dělostřeleckým patrem pro jedenáct děl a navazujícím valem, který v tomto místě pravděpodobně nahradil starší hradbu. Funkce tohoto opevnění byla značně prověřena mezi lety 1628–1648 vzbouřenými sedláky i Švédy, kteří odvezli z bašty devatenáct děl a symbolicky tak ukončili její obranné využití. Bašta byla v průběhu druhé poloviny 17. století v horní části údajně upravena na letohrádek. Po přestavbě roku 1737 začala být na dalších téměř dvě stě třicet let využívána jako špýchar. V této době byl již val přeměněn na park s dřevěným letohrádkem, který byl pro svůj špatný stav zbořen v roce 1841. Val je dodnes zakončen věží Zázvorkou, která sloužila jako městská šatlava k nápravě pachatelů lehčích zločinů a v jejímž sousedství se až do roku 1874 nacházela Krajská brána s padacím mostem. bartonove alej

V loňském roce rodina Bartoň-Dobenín spolu se Správou zámku intenzivně pracovala na realizaci projektu s názvem „Revitalizace prostoru valu a lipové aleje v areálu zámku Nové Město nad Metují“. Tento projekt spolufinancovala Evropská unie. Některé stromy ve špatném stavu bylo nutné z důvodu bezpečnosti pokácet, tři nejstarší lípy zde ale i nadále budou představovat svědectví dob dávno minulých. Díky nově vysazeným kusům počet dřevin oproti dřívějšku vzrostl. V prostoru aleje byla restaurována socha sv. Václava, vznikly zde nové mlatové cestičky a byly vysazeny nové rostliny, například hortenzie. Novinkou bude osvětlení aleje, budovy špýcharu i věže Zázvorky, dále přítomnost bezpečnostní kamery a rozvod vody pro zavlažování. Práce byly ukončeny závěrem listopadu 2018. Celkové náklady přesáhly tři miliony korun a devadesát pět procent částky uhradila výše uvedená dotace. lipova alej otevreni

Alej ponese nově jméno paní Pat Bartoňové-Dobenínové, manželky restituenta zámku Josefa Mariana, která se po přestěhování z USA do Nového Města nad Metují aktivně věnovala péči o zámeckou zahradu. Věříme, že si lipová alej najde mezi občany i turisty stejnou oblibu jako ostatní části zámecké zahrady a přispěje ke zvýšení atraktivity celého zámku.

Správa zámku Nové Město nad Metují