Kladské pomezí

Pracovníci informačních center Kladského pomezí se sešli v Malých lázních Běloves

12. 11. 2021

  • Pracovníci informačních center Kladského pomezí se sešli v Malých lázních Běloves

V úterý 9. listopadu proběhlo v prostorech informačního centra v Malých lázních Běloves tradiční podzimní setkání pracovníků informačních center našeho regionu se zástupci destinační společnosti Kladské pomezí. Zhodnocena byla uplynulá turistická sezóna a představeny byly plány na následující rok.

Setkání IC Pozvání přijala také náchodská místostarostka Pavla Maršíková, která všechny přítomné přivítala a poděkovala za práci v uplynulé sezóně. Zástupci informačních center zhodnotili letošní návštěvnost a představili novinky ze svých domovských měst a obcí. V některých informačních centrech došlo k poklesu návštěvnosti oproti „necovidovým“ rokům, ale v jiných se naopak zvedla nebo má stále stoupající tendenci. V Malých lázních se návštěvníky snaží nalákat prostřednictvím zajímavých akcí, které zde pravidelně pořádají. Nové publikace letos vydali v Novém Městě nad Metují a ve Rtyni v Podkrkonoší. V Hronově otevřeli „Stezku psa Voříška“ a v Malých Svatoňovicích připravili novou hru „Vejšlap na Žaltman“ v souvislosti s nově otevřenou rozhlednou. V Jaroměři kladně hodnotí zapojení do sezónních výletních soutěží s ČT Déčko a s Toulavým baťohem, které jsou zaměřeny na rodiny s dětmi. Někteří z přítomných také pozitivně zhodnotili prodej certifikovaných regionálních produktů ve svých informačních centrech. Setkání IC Markéta Venclová a Lenka Lembejová informovaly o činnostech organizace Kladské pomezí. Zhodnotily soutěž s Toulavým baťohem, která zaznamenala stejný úspěch jako v letech předchozích, letošní provoz cyklobusů, kde došlo k mírnému nárůstu počtu přepravených osob, i poslední ročník Festivalu zážitků. Na tento projekt by se mělo navázat v příštím roce v podobě zprostředkování souhrnné nabídky zážitkových akcích v našem regionu. Dále letos došlo k inovaci katalogu ubytování a jeho převedení z tištěné do online podoby. Realizovány byly nové marketingové kampaně pro členy z řad samospráv i pro partnery ze soukromého sektoru. Propagovány byly také projekty zaměřené na osobnosti Kladského pomezí „BOŽENA“ a „ČAPEK“. Kampaně budou pokračovat i v roce 2022, v případě tiskoviny BOŽENA dojde k dotisku a větší propagaci v souvislosti s výročím úmrtí spisovatelky. Stěžejním momentem roku 2021 bylo schválení Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace na období 2021/25. V následujícím roce budou její hlavní výstupy, mezi které patří nové logo a nová komunikační kampaň, uvedeny do praxe. Setkání IC Na setkání byl jako host pozván také pan Jan Hocek, který představil svůj projekt VIA CZECHIA a nabídl zástupcům infocenter různé formy spolupráce. Nechyběla ani ukázka výrobků jednoho z certifikovaných regionálních výrobců Kladského pomezí. Tentokrát dorazila paní Terézie Kalinayová, která prezentovala své folklorní panenky, tzv. Malenky a látkové panenky, vyráběné s použitím tradičních technik a materiálů, pexeso a malovánky tradičních textilních řemesel, ale také plecháčky, kafáčky a nejrůznější doplňky, jak jinak než inspirované tradicemi, historií a folklorními motivy. Setkání IC Na závěr setkání došlo k distribuci zimních turistických novin Kladského pomezí.