Kladské pomezí

Přejeme příjemné prožití vánočních svátku!

24. 12. 2016

  • Přejeme příjemné prožití vánočních svátku!
Děkujeme všem příznivcům a návštěvníkům našeho krásného regionu Kladské pomezí za přízeň a přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků!

Destinační společnost pro region Kladské pomezí Branka, o.p.s.
Název položky
Foto: Jan Záliš