Kladské pomezí

Příjemná oáza klidu v srdci Červeného Kostelce

01. 07. 2022

  • Příjemná oáza klidu v srdci Červeného Kostelce

I my tvoříme příběh Kladského pomezí...

Historie zahradnictví v Červeném Kostelci sahá do 20. let minulého století.  Nyní se společnost Trees zaměřuje na realizace a rekonstrukce zahrad a veřejné zeleně, výsadbu vzrostlých stromů, budování koupacích jezer a bio bazénů. V prodejně nabízí široký zahradnický sortiment, v zahradě vyžití pro děti i dospělé. Známá je samozřejmě i zahradní kavárna, která se stala příjemným prostorem pro rozmanité kulturní akce, koncerty, vernisáže, svatby a workshopy.

Trees Jaké jsou začátky zrodu tohoto místa?
Se záměrem vybudovat rodinné zahradnictví koupil pozemky v roce 1921 pan Bohumil Procházka, praděd současného majitele Petra Pacáka. V období do II. světové války zahradnictví nabízelo širokou škálu zahradnických výpěstků a služeb, pohřební vazbu, spolupracovalo při úpravě zeleně ve městě a při úpravě hrobů na místním hřbitově. Zásadní obrat tohoto úspěšného příběhu nastal po druhé světové válce, kdy bylo rodinné zahradnictví pana Procházky znárodněno. Po několikaletém fungování pod komunálními službami pak zaniklo. Po sametové revoluci byl majetek potomkům původních majitelů vrácen, ale bez náhrad a ve značně zdevastovaném stavu. Rodinní příslušníci začali pomalu a vlastními silami křísit zašlou krásu a slávu kouzelného místa v Červeném Kostelci. Trees Co zásadního se od té doby událo a změnilo?
Petr Pacák se svým otcem se do rekonstrukce opravdu opřeli. Moderní budova zahradnictví Trees je navržena jako nízkoenergetická dřevostavba, využívá veškerý materiál, např. pískovcové kameny, staré cihly, betonové kvádry apod. z původních zařízení. Prodejní zahrada v Červeném Kostelci byla slavnostně otevřena 27. 8. 2011. Trees Petr Pacák, archiv Trees Současný majitel, Petr Pacák, vystudoval obor zahradnictví, praxi získal v Dendrologické zahradě v Průhonicích a v roce 1997 založil společnost Trees. V lednu roku 2020 vstupuje do firmy společník Petra Pacáka – Tomáš Dvořák, který se ujímá především realizace projektů zahradních architektů. Tím zároveň posiluje akceschopnost celého Trees – týmu, který čítá v plné sezóně 50 zaměstnanců a spolupracovníků. V červenci roku 2021 oslavila firma Trees 100 let od založení slavnostním programem a koncertem Mira Žbirky ve Smetanových sadech společně s patnácti stovkami diváků.  Trees Co je vaším posláním?
Trees se dlouhodobě intenzivně zabývá realizací soukromých zahrad i zeleně ve veřejném prostoru, výsadbou vzrostlých stromů a budováním koupacích jezer a bio bazénů. Samozřejmě se zaměřuje na komplexní servis pro zahrádkáře ve svojí prodejně. V neposlední řadě pak provozuje zahradní kavárnu, na kterou jsou navázány společenské akce. Nově od roku 2022 nabízí kavárna širší škálu sortimentu v rámci dopoledních „brunchů“. Trees Jak areál zatraktivňujete pro návštěvníky?
Snažíme se vytvářet milou a přátelskou atmosféru. V prostředí naší zahrady v Červeném Kostelci může každý návštěvník najít více než jen zboží k nákupu. Prostřednictvím pořádání dětských dílen, odborných seminářů, workshopů, přednášek, besed, výstav a koncertů oslovujeme různé zájmové a sociální skupiny. Chceme, aby byl Trees prostorem, který je vnímán jako ostrůvek klidu, poznání, odpočinku a setkávání. Neskrýváme ambici ovlivňovat myšlení, chování a vnímání dětí. Proto jsme v naší zahradě v Červeném Kostelci vybudovali zázemí pro maminky s dětmi. Proto investujeme čas a energii do rozšiřování dětských prvků a co největšímu servisu pro příchozí mladé rodiče. Myslíme si, že příjemné prostředí, vstřícnost a vlídnost jsou cestou, jak nastavit ve společnosti harmonii. Čas prožitý v Trees by měl obohacovat už jen tím, že si člověk posedí, projde se mezi záhony, najde chvíli klidu, případně se potká s přáteli. Energie, která je cítit v naší zahradě je určena lidem, kteří umějí nasávat vůně nosem a vnímat krásu přírody očima.  Trees Jaké máte představy a vize do budoucna?
Trees v Červeném Kostelci je prostorem, kde se vize mění v realitu. Nápady, náměty i zkušenosti nabrané při cestách doma i v zahraničí, jsou inspirací. Stejně tak rozhovory s hosty koncertů nebo kavárny. Pokud hledíme do budoucnosti, v jasných obrysech se rýsují témata ROZVOJ, MODERNIZACE, UDRŽITELNOST, VKUS, VÝCHOVA, ATMOSFÉRA, ODPOČINEK, RODINA, RADOST,KLID. To není zrovna málo.  Trees Co je podle vás NEJ tohoto místa?
Zasazení do prostoru, který je jedinečný, snadno dostupný a hezky udržovaný. Návštěvník se po odbočení z frekventované silnice ocitne v zelené oáze, která mu poskytuje tolik potřebný klid. V zahradě tráví mladé maminky dlouhé hodiny s novorozeňaty, setkávají se přátelé u sklenky, manažeři realizují pracovní schůzky u dobré snídaně a milovníci dobré kávy čtou knihy. Když se k tomu přidá několik koncertů, besed, dílen nebo divadelních představení měsíčně, jeví se Trees jako ideální prostor pro návštěvu. 

Rozhovor nám za tým společnosti Trees poskytnul pan Aleš Žďárský. Trees

I my tvoříme příběh Kladského pomezí

Další příběhy