Kladské pomezí

Proběhl online výzkum rezidentů k dopadům cestovního ruchu v Kladském pomezí

15. 12. 2022

  • Proběhl online výzkum rezidentů k dopadům cestovního ruchu v Kladském pomezí
Dotazník sloužil k výzkumu o postoji rezidentů k dopadům cestovního ruchu v Kladském pomezí, který je součástí Strategie činnosti Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu.

Z odpovědí a názorů respondentů vyplývá, že pozitivní dopady cestovního ruchu v našem regionu převládají nad těmi negativními. Většina se shodla na tom, že cestovní ruch zvyšuje kvalitu života rezidentů, posiluje vztahy mezi spoluobčany a měl by zastávat významnější roli při rozvoji Kladského pomezí.

Většina by také uvítala další rozvoj cestovního ruchu, ale zároveň upozorňuje na potřebu řešení problémů, které s ním souvisejí, jako jsou např. potíže se silniční dopravou, parkovací problémy, zvýšené množství odpadků, hluk, negativní vliv na životní prostředí, nezodpovědné chování turistů a jiné.

Podrobné výsledky výzkumu