Kladské pomezí

Proběhlo dotazníkové hodnocení letošní turistické sezóny

12. 12. 2020

  • Proběhlo dotazníkové hodnocení letošní turistické sezóny
V rámci přípravy marketingové strategie regionu Kladské pomezí na období 2021-25 jsme uskutečnili dotazníkové šetření, týkající se uplynulé turistické sezóny. 

Z našeho průzkumu vyplynulo, že většina dotazovaných považuje výsledky letošní sezony za stejné či dokonce lepší než v roce předchozím. Více než 80 % věří, že další sezonu zvládnou, ale s výrazným omezením svých příjmů. Dle dostupných měřitelných ukazatelů efektivity našich aktivit, se nám potvrdilo, že investice do marketingu cestovního ruchu je právě v této době nejen účinná, ale ještě více potřebná než kdykoliv předtím.

Výsledky hodnocení turistické sezony - ubytovatelé
Výsledky hodnocení turistické sezony - turistické atraktivity