Kladské pomezí

Sbírka materiálů pro novou expozici na tvrzi na Dobrošově

31. 08. 2020

  • Sbírka materiálů pro novou expozici na tvrzi na Dobrošově
Muzeum Náchodska se obrací na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí filmových záběrů, fotografií i jiných materiálů a předmětů týkajících se československého předválečného opevnění pro připravovanou novou expozici na tvrzi Dobrošov.

Zajímají nás předměty z období první republiky a protektorátu, přibližně do roku 1945.

Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: info@muzeumnachodska.cz, nebo poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz Dobrošov, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod.

Veškeré předměty, fotografie či filmové záběry můžeme převzít do sbírek muzea nebo se souhlasem vlastníků okopírovat nebo nafotit a originály jim vrátit.

Za všechny nabídky děkujeme a těšíme se na spolupráci.


Muzeum Náchodska