Kladské pomezí

Setkání se sourozenci Čapkovými v Hronově

22. 04. 2018

  • Setkání se sourozenci Čapkovými v Hronově

Akce, pořádaná Společností bratří Čapků Praha ve spolupráci s Kulturním a informačním střediskem Hronov a SBČ Hronov, se těšila hojné návštěvnosti, a to především v dopoledních hodinách. Setkání se konalo 16. dubna symbolicky v sále Josefa Čapka. Svou návštěvou akci poctila i PhDr. Kateřina Dostálová vnučka Josefa Čapka.

Přednášky všech prezentujících byly zaměřeny na sourozence Čapkovy v návaznosti na město Hronov. Ing. Miroslav Houštěk zahájil setkání s poutavým vyprávěním o vzniku a realizaci odkazů Josefa Čapka v Hronově a to nejen v podobě pojmenování místního sálu Josefa Čapka. Další zajímavé vyprávění si připravil akad. Malíř Ivan Krejčí, představitelé destinační společnosti Branky, o.p.s. a dopolední blok uzavřel dr. Hasan Zahirović s prezentací „Hronov v díle sourozenců Čapkových“, který se zároveň zhostil role moderátora celé akce: „ Setkání vzniklo v rámci několik akcí, které se odehrály v rodném kraji sourozenců Čapkových v poslední době. Chtěli jsme znovu ukázat, že Hronov a okolí byl bohatou inspirací sourozenců Čapkových, že se objevuje v různých formách v jejich díle, že se zde cítili dobře a jejich vzpomínky zůstali na Hronov čerstvé po celý život, u Josefa Čapka i v koncentračním táboře.

Setkání se sourozenci Čapkovými
foto: Zdeněk Šulc

Polední přestávka byla k překvapení účastníků pro zájemce využita prohlídkou hronovského mlýna (tzv. Papírny), který známe ze vzpomínek i tvorby sourozenců Čapkových. Dodnes jsou v původním stavu v přízemí zachovány místnosti pobytu babičky a děda Novotných včetně pece, na které všechny děti lehávaly.

Odpolední blok zahájil rozhovor s Mgr. Alešem Fettersem, dále se návštěvníkům představilo Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích, Městské muzeum v Úpici a Klub bratří Čapků. Před závěrečnou přednáškou PhDr. Jindry Juklíčkové na téma „Helena Čapková a Hronov“ ještě proběhl rozhovor s členkou SBČ a nositelkou ceny Karla Čapka Evou Hylmarovou. Ten byl plný zajímavostí z její třicetileté praxe v roli ředitelky svatoňovického Muzea bratří Čapků.

Co dodat závěrem? Setkání to bylo milé a jsme rádi, že i přes vnímání Hronova jako Jiráskova je tu dostatek prostoru i pro sourozence Čapkovy, kteří tu mají své nezpochybnitelné místo.

Společnost bratří Čapků Hronov