Kladské pomezí

Školení TIC na téma Informační centrum 21. století

31. 10. 2023

  • Školení TIC na téma Informační centrum 21. století

Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci s destinačními společnostmi Hradecko a Kladské pomezí uspořádali školení pro turistická informační centra na téma IC 21. století, které umí vytvořit kvalitní produkt a umí ho „prodat“ zákazníkovi. Zástupci informačních center se sešli v pátek 27. 10. 2023 v konferenčním sále April Hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou. Školitelem byl pan Pavel Pichler.


školení Tématy školení byly IC 21. století aneb konec letákobraní, smyslový marketing v IC, zpětná vazba v IC aneb jak originálně zjistit, co zákazník chce. Dále všem zúčastněným přiblížil, jak hledat unikum města, jak unikum zabalit, jak vše propojit a vytvořit z unika produkt cestovního ruchu, jak jej otestovat a dozvědět se, že funguje a jak produkt následně prodat. školení školení

Pozvánka na školení