Kladské pomezí

Speciální letní prohlídky v Kladském pomezí

23. 06. 2019

  • Speciální letní prohlídky v Kladském pomezí
Během letních prázdnin se hned v několika městech Kladského pomezí podíváte do míst po zbytek roku nepřípustných. Čekají na vás speciální komentované prohlídky historických center, bojišť, kostelů, a dokonce i pivovaru.
kostel sv vavrince

Náchodský kostel sv. Vavřince se otevírá veřejnosti

Dominantou Masarykova náměstí v Náchodě je kostel sv. Vavřince. Od 15. července do 24. srpna 2019 bude tento svatostánek otevřen veřejnosti, a to ve dnech pondělí–sobota od 9 do 16 hodin. Doba otevření kostela se může z provozních důvodů měnit. O možnosti prohlídky je proto vhodné se informovat v Městském informačním centru, kde je pro návštěvníkům k dispozici zdarma brožura o kostele.

Zájemcům bude poskytnut bezplatný podrobný výklad. Prohlídka je určena jednotlivcům i skupinám. V rámci prohlídky si budou moci lidé vyslechnout zajímavosti z historie kostela, zhlédnout výzdobu, jako je např. cínová křtitelnice nebo pískovcový sanktuář s nejstarším dochovaným vyobrazením znaku města Náchoda z druhé poloviny 15. století.

Kontakt:
Městské informační centrum Náchod
Masarykovo náměstí 1
547 01 Náchod
tel.: +420 778 411 680
email: infocentrum@mestonachod.cz

primator exkurze

Exkurze v Pivovaru Primátor

Využijte mimořádnou příležitost prohlédnout si náchodský pivovar PRIMÁTOR bez nutnosti předchozí rezervace. Prohlídka je vhodná jak pro jednotlivce i skupiny.

Kdy? Od 17. 6. do 26. 8. KAŽDÉ PONDĚLÍ ve 14 h.

V rámci exkurze budete mít možnost ochutnat pivo a limonády z naší produkce.
Cena exkurze 80 Kč / os., děti 40 Kč
Ochutnávka 80 Kč / os.

Kontakt:
PRIMÁTOR a.s.
Dobrošovská 130
547 40 Náchod
tel.: +420 491 407 237
email: exkurze@primator.cz

prohlídky MPR

Prohlídky Nového Města nad Metují

Červencové a srpnové pondělky se můžete spolu s průvodcem vydat na komentovanou prohlídku historického centra Nového Města nad Metují. Začíná se vždy ve 14 hod. a prohlídky se konají při skupinách s počtem pěti a více lidí. Součástí prohlídky je náměstí, návštěva kostela Nejsvětější Trojice, uliček Zadomí a zámecké zahrady s lipovou alejí a dřevěným mostem Dušana Jurkoviče. Doporučujeme objednat se na tel. 491 472 119 nebo v informačním centru, kde prohlídky začínají.
1866 prohlidky   cerych prohlidky   skalice prohlidky

Vydejte se o prázdninách Českou Skalicí s průvodcem

Prohlídky po České Skalici letos budou věnovány třem tématům. Ke dvou stávajícím přibude nově Česká Skalice známá i neznámá, která představí památky spjaté především s Boženou Němcovou, ale také méně známé objekty a příběhy. Termíny prohlídek na toto téma jsou 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 28. 8. vždy od 14 hodin. Sraz 5 minut před začátkem prohlídky v informačním centru v České Skalici.

Milovníci prvorepublikové architektury se jistě rádi podívají do Vily Čerych. Přijďte si poslechnout jedinečný příběh tohoto domu, který je otevřenou učebnicí historie. Sraz je buď v informačním centru v České Skalici v 10:15, odkud se společně s průvodcem vydáte k Vile, nebo přímo u Vily Čerych v 10:25.

Třetím tématem je bitva u České Skalice roku 1866. Projdete se po místech spojených s jednou z nejkratších, ale bohužel také nejkrvavějších bitev prusko-rakouské války. Po celém městě i v přilehlém okolí se dodnes nachází spousta pomníků a dalších odkazů na tyto boje. Prohlídky zaměřené na prusko-rakouskou válku se budou konat 10. 7., 24. 7., 7.8. a 21. 8. vždy od 14 hodin. Sraz účastníků 5 minut před začátkem prohlídky v informačním centru v České Skalici.

Na komentované prohlídky se předem objednejte telefonicky na čísle 773 578 112 či na e-mailu infocentrum@ceskoskalicko.cz. Cena za osobu je 40 Kč. 

Prohlídky Jiráskova divadla Prohlídka Jiráskova divadla v Hronově

Záměr vybudovat v Hronově divadelní budovu se zrodil po oslavách sedmdesátin Aloise Jiráska (1921). Postaveno bylo z iniciativy Družstva pro postavení Jiráskova divadla. Původní projekt s muzeem, knihovnou a čítárnou vypracoval zdarma hronovský rodák Ing. arch. Jindřich Freiwald (1890 - 1945). Dne 26. srpna 1928 se konala slavnost položení základního kamene za účasti Aloise Jiráska, který při poklepu pronesl památná slova, vepsaná do čelní zdi vestibulu: „A dílo to budiž požehnané...“
Vlastní stavbu zahájila v červnu 1929 sdružená hronovsko-náchodská firma Veselý, Goldschmid a Hartman, podnikatelé staveb. Z původního projektu byla realizována pouze stavba divadelní budovy. Slavnostní otevření se uskutečnilo 28. 9. 1930 představením Jiráskovy Lucerny v provedení Spolku divadelních ochotníků v Hronově.

Komentované prohlídky:

  • pátky od 10.00 a 14.00 (ve výjimečných případech a v době Jiráskova Hronova se nekonají)
  • po dohodě i v jiné dny - turistické skupiny, školy

Cena:

dospělí                  70,- Kč

děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby ZDARMA

dětské skupiny    30,-Kč / dítě

  • Skupinám doporučujeme nahlásit se předem
  • Prohlídku lze po předchozí domluvě uskutečnit i v jiném termínu. 

zvonice hronov Prohlídky hronovské zvonice

Pozdně renesanční zvonice z roku 1610 je velkou dominantou Hronova. V letních dvou termínech je možné vystoupat až nahoru a pohlédnout na Hronov nevšedním pohledem z ptačí perspektivy. Vedle zvonice se nachází kostel Všech svatých a starý hřbitov sloužící jako místo meditace a relaxace. Celé meditační místo je osazeno obrazy Růžencové cesty.

Pozdně renesanční zvonice z roku 1610 je velkou dominantou Hronova. V letních dvou termínech je možné vystoupat až nahoru a pohlédnout na Hronov nevšedním pohledem z ptačí perspektivy. Vedle zvonice se nachází kostel Všech svatých a starý hřbitov sloužící jako místo meditace a relaxace. Celé meditační místo je osazeno obrazy Růžencové cesty.

Prohlídky jsou možné:

Červenec 6. 7.
Srpen  3. 8.
Vždy v čase od 16.00 - 18.00