Kladské pomezí

Statistický report z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2021

06. 12. 2022

  • Statistický report z hromadných ubytovacích zařízení za rok 2021
Jaký byl vývoj návštěvnosti Kladského pomezí mezi lety 2020 a 2021?
Kladské pomezí v roce 2021 zaznamenalo téměř 70 tisíc příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení, což je v porovnání s rokem 2020 o 5,87 % méně. Celkový počet přenocování činil 242 624 s meziroční změnou -6,53 %. V celém Královéhradeckém kraji se počet příjezdů snížil o 5,37 % a počet přenocování dokonce o 12,84 %. Česká republika jako celek naopak zaznamenala nárůst v příjezdech o 3,68 % a v počtu přenocování o 0,39 %.
 
Průměrná délka pobytu v Kladském pomezí se oproti roku 2020 téměř nezměnila, snížila se ze 4,49 dne na 4,47 dne. V porovnání s celým Královéhradeckým krajem navštěvují Kladské pomezí turisté, kteří zde tráví delší dobu. Průměrná délka pobytu v celém kraji činila 3,93 dne v roce 2020 a 3,87 dne v roce 2021.
 
Naprostá většina počtu přenocování v roce 2021 (94 %) byla tvořena domácími turisty. Zbylých 6 % tvořili zahraniční turisté, nejčastěji Slováci, Němci a Poláci. Celková návštěvnost našeho regionu je ještě mnohem vyšší než uvedená čísla, protože do statistiky nejsou započítány údaje z individuálních ubytovacích zařízení s kapacitou do 10 lůžek ani jednodenní návštěvníci.
 
Další statistické údaje najdete na našem webu: https://kladskepomezi.cz/partneri/statisticke-udaje.
 
Zdroj: https://tourdata.cz/.