Kladské pomezí

Štědrý den s Františkem Josefem I.

19. 12. 2019

  • Štědrý den s Františkem Josefem I.

Pokud chcete prožít část svátečního dne opět trochu jinak, zveme Vás na tradiční Štědrý den v pevnosti Josefov.

V turistickém areálu Bastion I a podzemí v Josefově jsme pro Vás přichystali Vánoce s Františkem Josefem I. Možná si říkáte, proč zrovna s tímto panovníkem. Zakladatel pevnostního města Josefova -Josef II. - byl znám tím, že není zrovna velkým příznivcem oslav. Mimo jiné nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy, do té doby stavěné v kostelích, odtud byly vykázány. Z těchto důvodů jsme si vybrali panovníka rakousko-uherské monarchie, který se svou rodinou tyto svátky rád slavil. Franc Josef, jak se mu lidově říkalo, sám osobně Josefov také navštívil a několik nocí zde přespal.  štědrý den josefov

František Josef I. byl velice skromný člověk. Pod vánoční stromek si vždy přál jen nějakou drobnost. V oblibě míval zdobené plechovky na suchary nebo sušenky. Své děti učila císařská rodina myslet na poddané, s dárky si mohly hrát až poté, co popřály služebnictvu. Za největší dar se považovalo udělat něco pro chudé.

V době vlády císaře Františka Josefa I. už bylo obvyklé zdobit na Vánoce stromek. Dárky pod ním ale nebývaly zabalené. I slavnostní menu bylo odlišné, než máme my dnes. Také na císařském dvoře se dodržoval půst a tomu se podřizoval výběr receptů, kde nechyběly ryby.  štědrý den josefov 02

Pokud se chcete dozvědět ještě více, neváhejte přijít. Čeká Vás také házení střevícem, nácvik pletení vánočky, pouštění lodiček, lití olova, výroba sádrových ozdobiček i další úkoly. Kdo nás již v tento čas navštívil, ví, že pestrý program josefovských Vánoc se neobejde bez vojáků v historických uniformách, střelby a komentovaných prohlídek.

Skauti přinesou Betlémské světlo, k vidění budou i perličkové ozdoby. Historie jejich výroby sahá až do poloviny 19. století.

Těšíme se na viděnou ve sváteční čas!


Ilona Rejzková Zatloukalová