Kladské pomezí

Sympozium je úspěšně za námi

17. 08. 2015

  • Sympozium je úspěšně za námi
Sympozium s názvem „Kladské pomezí – příběh budoucnosti?“ se konalo ve dnech 14. – 15. května ve Velkém sále novoměstského zámku, v němž nás srdečně přivítal i současný majitel pan Josef Marian Bartoň-Dobenín.

Cílem sympozia bylo seznámit veřejnost s historickými kořeny názvu turistického regionu Kladské pomezí a poukázat na dědictví regionu a jeho provázanost s cestovním ruchem. Své příspěvky přednesli zástupci jak české, tak z polské strany. Celým sympoziem účastníky provázela moderátorka paní Mgr. Daniela Brůhová z Českého rozhlasu, která během těchto dvou dní natočila i několik reportáží.

Sympozium bylo rozděleno do dvou přednáškových bloků. První nesl název Člověk a jeho činnost a se svými příspěvky v něm vystoupili odborníci z muzeí Kladského pomezí a z Dolu Jan Šverma, o.p.s. Po přestávce následoval druhý přednáškový blok s názvem Člověk a krajina. Zde vystoupili odborníci z Karlovy Univerzity v Praze, z Univerzity Hradec Králové, Vratislavské univerzity, a Správy CHKO Broumovsko.

Po skončení sympozia čekalo na účastníky překvapení v podobě vystoupení folklórního souboru Barunka z České Skalice. Po večeři byl pro zájemce připraven doprovodný program, a to večerní prohlídka novoměstského zámku.

Během poznávací cesty, konané ve druhém dni, navštívili účastníci pěchotní srub N-S 84 „Voda“ u Náchoda, poté starou roubenou barokní školu Dřevěnku v Polici nad Metují a nakonec Měděný důl Bohumír v Jívce.

Sympozium pořádala destinační společnost Branka, o.p.s., která se zabývá udržitelným rozvojem cestovního ruchu v regionu Kladské pomezí. Záštitu nad akcí převzal starosta města Nové Město nad Metují pan Petr Hable a starosta města Náchod pan Jan Birke.