Kladské pomezí

Nová turistická a cykloturistická mapa Jestřebích hor

06. 06. 2016

  • Nová turistická a cykloturistická mapa Jestřebích hor

Svazek obcí Jestřebí hory na letošní turistickou sezonu krom jiných aktivit vydal novou turistickou a cykloturistickou mapu Jestřebích hor.

Jedná se o aktualizovanou mapu z roku 1997, která je doplněna o nové cyklotrasy. Na zadní straně jsou vhodné tipy na cykloputování po regionu Jestřebích hor. Jednotlivé obce Svazku Jestřebích hor zde mají také svoji prezentaci včetně zajímavostí, které se v dané obci nacházejí.

Tyto mapy jsou k dostání na obecních úřadech, informačních centech.                                                                                               

Zdeněk Špringr

předseda Svazku obcí Jestřebí hory

Název položky