Kladské pomezí

Ukliďme Česko - přírodní rezervace Dubno 2016

25. 03. 2016

  • Ukliďme Česko - přírodní rezervace Dubno 2016

Připojte se do akce "Ukliďme Česko 2016"

Přírodní rezervaci Dubno u České Skalice zastoupená sdružením „Živá voda“ pořádá již třetí ročník ekologicky zaměřené aktivity „Ukliďme Česko 2016“.

Snahou je touto cestou najít partnery a dobrovolníky na úklid černých skládek ve významné lokalitě přírodní rezervace Dubno.

V minulých ročnících bylo během jedné akce „Ukliďme Česko“ zbaveno tříděním přírodu průměrně 1 tunu odpadků v okolí.

Akci můžete podpořit propagací, osobní účastí, hmotným vybavením (pytle, rukavice, nářadí), občerstvením pro účastníky, nebo dle vašeho uvážení a možností.

Odkaz na akci konanou 16.4.2016: http://www.uklidmecesko.cz/event/11637/ nebo https://www.facebook.com/events/1571718039808370/