Kladské pomezí

Úpická naučná stezka v novém hávu

29. 03. 2020

  • Úpická naučná stezka v novém hávu

V loňském roce otevřelo město Úpice pro milovníky regionálních dějin a vlastivědy novou historicko-naučnou stezku. Projekt navazuje na naučnou stezku po pamětihodnostech města, kterou zpracovali studenti a pedagogové Městského gymnázia a SOŠ Úpice. Nová historicko-naučná stezka nabízí dva okruhy, po nichž mohou návštěvníci vyrazit vstříc úpickým dějinám i současnosti.

Vnitřní městský okruh provádí návštěvníky po nejzajímavějších objektech města a seznámí je prostřednictvím webu (www.stezkaupice.cz) a mobilní aplikace s jejich historií. Soutěživým nabídne quest, výpravu s možností vyzvednout si za její úspěšné absolvování cenu v infocentru na náměstí. Prostřednictvím QR kódů z informačních tabulí se návštěvník dostane k historickým i současným fotografiím, textům o daných místech a soutěžním otázkám. 

Vnitřní okruh začíná u kostela s farou, odkud se návštěvníci podívají k výstavným domům na náměstí, jež připomínají dobu, kdy na úpické staré radnici zasedal okresní soud, a slavnou návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1926. Najdeme tu taky poštovní úřad z Devatera pohádek Karla Čapka. Stará radnice v Úpici Stará radnice v Úpici, foto: Martin Dvořáček. V Žižkově ulici se nalézají domy z 16. a 17. století, a především úpický klenot – Dřevěnka. Odtud cesta pokračuje přes řeku k Buxbaumově a Oberländerově vile. Následuje dům továrníka Schuze, který sloužil v roce 1942 jako internační objekt pro úpické Židy před transporty do Terezína a Osvětimi. Přes technický unikát mostního stavitelství počátku 20. století, most Svatopluka Čecha, projdeme poznenáhlu na úpické Podměstečko.

Zde ve vile pana doktora vyrůstali Helena, Josef a Karel Čapkovi, a narodila se zde také budoucí akademická malířka Juliána Winterová (později Winterová-Mezerová). Kolem nové radnice projdeme k ZŠ Bratří Čapků a do parčíku (bývalého hřbitova) s dominantní barokní kaplí sv. Archanděla Michaela. Okolo Divadla Aloise Jiráska a unikátního kubistického Husova sboru se vypravíme vzhůru k úpickému hřbitovu. Tady vnitřní okruh naučné stezky končí. Divadlo Aloise Jiráska Divadlo Aloise Jiráska, foto: Martin Dvořáček. Velký okruh potom láká příznivce pěší turistiky k procházce malebným okolím města Úpice. Patero tematických zastavení, která lemují výletní okruh v délce cca 7 km, ukáže zájemcům místa s kouzelnými výhledy na město. Na nich se návštěvník seznámí s geografickými souvislostmi, připomene si příběh umučení dvou úpických mládenců v květnu 1945 a zastaví se u starších dějin města.

Tak přijďte pobejt! 

Jana Nešněrová, ředitelka Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici